Skip to content

Biblioteksjef – Vadsø kommune

 • by
Opplysninger om enheten

Biblioteket med sine 5 ansatte, er en del av Seksjon for Kultur og Service. I denne seksjonen finner du: Bibliotek, servicekontor, kino og basseng. Vadsø bibliotek er samlokalisert med Finnmark fylkesbibliotek og Scene Nord i flotte lokaler midt i sentrum av byen. I tillegg har Vadsø bibliotek en avdeling i Vadsø fengsel. Vi ønsker at vår nye biblioteksjef skal ha en sentral rolle som kulturformidler og ha et stort engasjement for faget.

Ledig stilling

Det er ledig fast 100% stilling som biblioteksjef.

Opplysninger om stillingen
 • Tjenesteleder har ansvar for ledelse og daglig drift av respektive tjenestested. Om mulig skal tjenesteleder også være i tjenesteproduksjon
 • Tjenesteleder har ansvar for å levere tjenester av god kvalitet og innenfor vedtatte mål og rammebetingelser. Det forventes at tjenesteleder forvalter kommunens ressurser, dvs. personell, utstyr og økonomi, til det beste for tjenestemottaker og for Vadsø kommune
 • Tjenesteleder rapporterer til respektive seksjonssjef
 • Leder etter HTA 3.4.2
Arbeidsoppgaver
 • Økonomiansvar, personalansvar, aktivitetsansvar og utviklingsansvar for virksomheten
 • Utvikle et fremtidsrettet, aktivt og attraktivt bibliotektilbud
 • Synliggjøre og profilere biblioteket i Vadsø-samfunnet
 • Biblioteksjefen er inkludert i bibliotekets vaktplan, så enkelte kvelds- og lørdagsvakter må påregnes
 • Andre oppgaver vil kunne tillegges stillingen
Kvalifikasjoner
 • Godkjent bibliotekfaglig utdanning, i henhold til Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek §2
 • Ledererfaring
 • God digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Ha god for forståelse for bibliotekets samfunnsoppdrag
 • Være en offensiv og resultatorientert leder med gjennomføringsevne
 • Være en som evner å involvere og skape gode relasjoner til både innbyggere og medarbeidere og gir rom for forskjellighet
 • Trives med tverrfaglig samarbeid
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Har god kunnskap om og interesse for formidling
Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn iht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følge lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Vi tilbyr
 • Dekning av flytteutgifter iht. reglement
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr år
 • God pensjonsordning og forsikringsordning
Søknad sendes

Vadsø kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Søknadsfrist 23.09.2022, ref. nr. 1849

Kontaktperson

Carina Abrahamsen, Seksjonssjef kultur og service, mobil: 41334382, carina.b.abrahamsen@Vadso.kommune.no

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss? | Sjekk ut www.vds.no

Bilder fra Vadsø kommune: