Skip to content

Rektor/virksomhetsleder til Skeiane ungdomsskole – Sandnes kommune

 • by

Vår gode rektor skal gå av med pensjon og vi må finne hennes erstatter. Vil du bli vår nye rektor?

Ved Skeiane ungdomsskole er vi stolte av vårt dyktige personale og kjekke elever. Vi er opptatt av å bygge relasjoner til den enkelte elev, men samtidig stille krav som gjør at elevene får en optimal faglig utvikling i gode, trygge læringsmiljø. Vi har høy medarbeidertilfredshet, stabilt personale og fokus på skoleutvikling.
Skeiane er en Respektskole og vi er sertifisert som dysleksivennlig skole. Vi har lang tradisjon med  Erasmus+-samarbeid, og vi er kjent for vår årlige konsertforestilling som lages i samarbeid mellom elever og lærere. Vi holder til i en ny moderne skole med velutrustede rom, stor aula og et flott uteareal. Se skolens hjemmeside for mer informasjon. 

Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter. Rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer til skolesjef og deltar i profesjonelle læringsfelleskap med andre rektorer i Sandnesskolen. 
Sandnesskolens visjon er på LAG for livslang lærelyst og verdiene er verdsettende, inkluderende og medskapende. Rektor på Skeiane ungdomsskole skal lede ansatte og elevenes læring basert på disse verdiene. Se kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune for nærmere beskrivelse.
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/kvalitetsplan-for-et-helhetlig-utdanningslop-i-sandnes-kommune/

Arbeidsoppgaver

– Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte
– Drive skoleutvikling, samt lede og utvikle skolens strategi og faglige profil
– Medskaping med elever, foreldre og nærmiljø
– Videreutvikle systemer for skolebasert vurdering
– Økonomistyring og resultatkontroll

Kvalifikasjoner

– Du har godkjent lærerutdanning samt relevant lederutdanning og ledererfaring
– Du kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.
I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse. 

Vår nye rektor bør være
 • varm og positiv
 • tydelig og målrettet -handlekraftig
 • god på relasjoner – inkluderende
 • opptatt av godt skolemiljø – viderefører respektprogrammet
 • opptatt av læringsresultater – skoleutvikling
 • modig og ha en verdsettende lederstil overfor både interne og eksterne samarbeidspartnere

Vår nye rektor bør også 

 • ha god økonomiforståelse og økonomistyring
 • bygge videre på det arbeidet som er gjort innenfor skoleutvikling og systemer som er bygd opp over tid
 • ønske å videreutvikle skolen i tett samarbeid med skolens personale
 • ha gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
Vi tilbyr

– En spennende og utfordrende jobb
– Faglig påfyll gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
– Coaching for nye rektorer
– Lederutvikling i etablerte  profesjonelle læringsfelleskap med dyktige skoleledere

Lønn/pensjon
Lønn etter avtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Offentlighet: Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge (offentlighetslovens § 25)

Kontaktinformasjon

Hege Egaas Røen, Skolesjef, 41293581, Hege.Egaas.Roen@sandnes.kommune.no

Søknadsfrist: 25.09.2022

Søk stillingen her!

Sandnes kommune

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.