Skip to content

100% fast stilling som interkommunal kommunepsykolog – Brønnøy kommune

 • by
Om stillingen

Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland?

Kommunepsykologen vil fungere på tvers av tjenestene i Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad og vil ha oppmøtested på rådhuset til vertskommunen Brønnøy. Psykologen vil kunne knytte seg til nettverk for kommunepsykologer i Nordland og inngå avtale med veileder hvis spesialisering skal gjennomføres. Stillingen er underlagt barne- og familietjenesten i Brønnøy og psykologen rapporterer direkte til enhetsleder.

Stillingen skal ha et forebyggende, individrettet- og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. I Barne- og familietjenesten blir psykologen en del av forebyggende team, hvor blant annet koordinator for forebyggende arbeid og ungdomslos inngår. Det planlegges også for ansettelse av familieterapeut, som vil bli en tett samarbeidspartner til psykologen i forhold til det individrettede delen av arbeidet. Kommunepsykologen vil ellers arbeide tett sammen med kommunes øvrige tjenester rundt målgruppen og det stilles krav om jevnlig tilstedeværelse i de deltakende kommuner.

Stillingen er ledig omgående. 

Arbeidsoppgaver
 • Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunene:
  – Veiledning og undervisning med fokus på forebygging og tidlig innsats for barn, ungdom og foresatte. Samarbeid med bl.a. jordmor, helsesykepleiere, barnevern, psykisk helsetjenester, øvrige helsetjenester, barnehager og skoler i samarbeidskommunene.
 • Individrettet arbeid inn mot skolehelsetjenestene.
 • Bidra i sakkyndig utredningsarbeid i PP-tjenesten.
 • Gjennomføre klinisk behandling når det er riktig og nødvendig samt henvisning til spesialisthelsetjeneste.
 • Delta i POSOM arbeidet i alle kommuner.
 • Delta i og koordinere samhandlingsutvalg for psykisk helse og rus.
 • Systemarbeid – herunder deltakelse i kommunenes tverrfaglige arbeid, bidra i utforming av relevant planverk og strategi for satsing på barn og forebygging.
 • Bistå i utviklingen av helse- og omsorgstjenester til eldre i samarbeidskommunene.
 • Bidra i helsefremmende og forebyggende arbeid på alle nivå.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som psykolog/psykologspesialist fortrinnsvis med spesialistutdanning.

Egenskaper og erfaringer som vil bli vektlagt i tilsettingen

 • Gode analytiske evner
 • Engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • God relasjonskompetanse.
 • Evne til faglig refleksjon og til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og evne til å bygge nettverk
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Feksibilitet
 • Evne til å arbeide planmessig og strukturert
 • Erfaring med utviklingsarbeid

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Faglig veiledning/oppfølging
 • En arbeidsplass i utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger.
 • Mulighet for spesialisering.
 • Lønn etter avtale.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens vedtatte satser.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023. 
Spørsmål om stillingen
 • Enhetsleder barne- og familietjenesten Kåre Johan Råbakk, telefon: 750 12 081 / 915 40 114
Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Søknadsfrist: 27.09.2022

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.