Skip to content

Jurist – HR og organisasjon, Indre Østfold kommune

 • by
Om enheten

HR og organisasjon er en sentral bidragsyter i organisasjonens samlede arbeid med menneskelige ressurser, og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. HR og organisasjon ivaretar kommunens arbeidsgiveransvar gjennom en tredelt organisering; arbeidsgiverpolikk og forhandlinger, forvaltning av arbeidsforholdene og organisasjon og arbeidsmiljø. Avdelingen har faglig sterke og engasjerte medarbeidere, som gjennom sin bistand til ledere og administrasjonen, håndterer et bredt spekter av problemstillinger.

Sentral beliggenhet i Askim der kommunens ledelse er lokalisert.

Om stillingen

Ditt hovedansvarsområde som jurist vil være å bistå lederne i juridiske spørsmål fra A-Å og i utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Din støtte til lederne sikrer profesjonelle HR-prosesser og bidrar til å skape godt omdømme for virksomheten.

Som HR-jurist hos oss vil du bli del av et miljø som har faglig tyngde, integritet og profesjonalitet i rådgiverrollen.

Arbeidsoppgaver
 • Være HR sin spesialist innen arbeidsrettslige spørsmål.
 • Rådgivning, utredning og saksbehandling innen kollektiv og individuell arbeidsrett.
 • Rådgivning innen øvrige juridiske spørsmål innen HR-feltet, herunder forvaltningsrett, trygderett og kommunalrett.
 • Utvikling av retningslinjer og prosedyrer for arbeidsprosesser innen ansvarsområdet.
 • Bidra til, samt lede, utviklingsarbeid og prosjekter.
 • Opplæring og kompetanseheving for ledere og medarbeidere innen forrelevant regelverk.
 • Lederstøtte innen operative og strategiske lederoppgaver.
 • Drøftinger og forhandlinger med organisasjonene.
 • Oppsigelse/avskjed ved kompliserte personalsaker samt virkemiddelbruk i personalsaker.
 • Varslingssaker og innsynsbegjæringer.
 • Saksbehandling/utredninger.
Kvalifikasjoner 

Må ha:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap.
 • Solid kompetanse innen arbeidsrett og offentlighetsloven.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, herunder utarbeidelse av retningslinjer og prosedyrer innen HR-området.
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og forhandlinger.
 • Operativ erfaring med personalsaker herunder disiplinærsaker som oppsigelser og avskjed.
 • Ønskelig med erfaring med omstillingsprosesser.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig virksomhet.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre.
 • God gjennomførings- og prioriteringsevne.
 • Stor arbeidskapasitet, kan håndtere mange oppgaver parallelt.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å tenke helhetlig.
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig.
 • Resultat- og utviklingsorientert.
 • Personlig egnethet og motivasjon.
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med faglig høyt nivå.
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter til å forme din egen hverdag.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som investerer i egne ansatte.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger.
Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen kan du kontakte:
Janka Damslora, fungerende HR-direktør.
E-post: janka.damslora@io.kommune.no
Tlf: 95 90 49 85.

Generelle opplysninger

Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknadsfrist: 09.10.2022

Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst.

Vi har en strategisk beliggenhet med vår nærhet til Oslo og Folloregionen, og er sentralt plassert i tidligere Østfold.