Skip to content

Vikariat enhetsleder teknisk – Karasjok kommune

 • by
Om stillingen

Vi har ledig 100 % vikariat som enhetsleder teknisk, for perioden 17.10.22- 01.08.23.

Stillingen er underlagt kommunedirektøren og er del av kommunens enhetsledergruppe.

Vi står fortsatt i en spennende utvikling, med omstilling og organisering av enheten. Du vil få mulighet til å være med på administrativ organisering samt mange spennende utviklings- og forbedringstiltak.

Enheten har 49 ansatte, fordelt på 31,5 årsverk. Enhetsleder har ansvar for å lede Teknisk enhet, herunder planlegge, samordne, utvikle og administrere tjenester innenfor områdene 

Enhetsleder Teknisk har overordnet administrativt-, personal-, økonomi-, fag og driftsansvar innenfor sitt tjenesteområde. Enheten består også av to avdelinger, med hver sine avdelingsledere, som har tilsvarende ansvar som enhetsleder innenfor sine områder. Dette er avdeling for bygg og eiendom, og avdeling for VAR, vei og brann.

Enhet for tekniske tjenester består av følgende områder:

 • Plan- og byggesak, og oppmåling
 • Miljø, utmark og landbruk
 • Veier, parker og grøntarealer, samt skuterløyper
 • Kommunale bygg og eiendom
 • Kommunalteknikk (VAR- Vann, Avløp, Renovasjon)
 • Brann og redning
 • Involvering i bygge- og investeringsprosjekter
 • Saksbehandling til politiske utvalg, inkludert Formannskapet og Kommunestyret.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver er blant annet

 • Budsjett- og resultatansvar for drift og investeringer innen tjenesteområdet.
 • Personalansvar med spesiell fokus på å tilrettelegge for faglig utvikling og trivsel.
 • Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling innenfor enheten
 • Samordning på tvers av enheter og avdelinger
 • Strategisk planlegging av enheten
 • Bidragsyter til strategisk utvikling av kommunen, i tillegg til kommunens beredskapsarbeid
 • Veiledning og oppfølging av avdelingslederne

Kvalifikasjoner
Ønsket utdanningsbakgrunn er høyere utdanning, gjerne innenfor et av fagområdene stillingen omfatter. Det er en fordel med ledererfaring, samt erfaring fra offentlig sektor og offentlig saksbehandling. Kunnskap om økonomi og økonomistyring er nødvendig.

Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk og kultur oppfordres til å søke. Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi søker en tydelig leder med evne til å motivere de ansatte. Stillingen krever at du

 • Er selvstendig, tenker strategisk og helhetlig og lar deg motivere av utfordringer.
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
 • Evner å samarbeide, inspirere og motivere til innsats
 • Er en lagspiller som samhandler godt med den øvrige kommuneorganisasjonen.
 • Jobber målrettet og strukturert.

Personlige egenskaper/kunnskap

 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å kunne veksle hurtig mellom ulike arbeidsoppgaver
 • God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og tjenesteyting
 • Personlig egnethet vektlegges
Lønns og arbeidsvilkår
 • Lønnsbetingelser etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med: kommunedirektør Kurt Maurstad tlf 920 26873.

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 30.09.22.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

Søknadsfrist: 30.09.2022

Søk her!

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Karasjok kommune