Skip to content

Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg 100% fast stilling

  • by

2. gangsutlysning: Avdelingsleder bibliotek og innbyggertorg 100% fast stilling

Lyngdal kommune søker etter ny avdelingsleder for bibliotek og innbyggertorg i 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 1. september 2022

Biblioteket og innbyggertorg består av tre avdelinger lokalisert på Lyngdal kulturhus, Konsmo og Byremo. Avdelingene på Konsmo og Byremo er også kombinasjonsbibliotek, og alle avdelingene har tilbud om Meråpent bibliotek.

Innbyggertorget gir innbyggertjenester og er kommunens førstelinjetjeneste overfor innbyggere. Kommunens sentralbordfunksjon er lagt til tjenesten.

Avdelingsleder har ansvar for alle tre avdelinger, men har hovedarbeidsstedet er ved Lyngdal kulturhus som er den største avdelingen. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder for kultur og inngår i virksomhetens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
• Utvikle biblioteket som en viktig formidlingsarena for litteratur, debatt og kulturopplevelser
• Videreutvikle tjenestene som gis til innbyggerne gjennom innbyggertorg og sentralbordfunksjon
• Bygge nettverk og videreutvikle samarbeidet med skolene og andre samarbeidsaktører
• Daglig drift av bibliotek og innbyggertorg med budsjett-, fag- og personalansvar
• Avdelingsleder inngår i daglig drift/skrankevakter som innebærer ettermiddags- og lørdagsvakter

Kvalifikasjoner
• Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen godkjent bibliotekutdanning.
• Relevant ledererfaring, gjerne med lederutdanning
• Grunnleggende forståelse og erfaring innen økonomi, budsjettarbeid og personalledelse
• Gode kunnskaper innenfor digital formidling og informasjonskompetanse
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper
• Er utviklings- og resultatorientert
• Er samlende og handlekraftig
• Har evne til å engasjere og inspirere medarbeidere
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og deler kunnskap og erfaring
• Har stor arbeidskapasitet og kan jobbe med flere oppgaver samtidig
I vurderingen av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse, tidligere relevant erfaring og oppnådde resultater.

Vi tilbyr
• Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
• Nye biblioteklokaler på Byremo og Konsmo.
• Hovedbibliotek er lokalisert i Lyngdal kulturhus med en stab som har bred sammensatt kompetanse og godt arbeidsmiljø
• Gode pensjonsvilkår i KLP
• Stillingens lønnsnivå er personlig plassert iiht utdanning og erfaring.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 09.10.2022

Kontaktpersoner:
Jan Seland mob: +47 40 41 46 10

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.