Skip to content

Barnevernkonsulent – Orkland kommune (svangerskapsvikariat)

 • by

Ledig svangerskapsvikariat

Klok barnevernsarbeider som brenner for barnets beste og ser verdien av tidlig innsats

I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av barneverntjenesten sammen med familiesenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  Vi er opptatt av å ivareta barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid.

Fra oktober 2022 har vi behov for å styrke laget vårt, og har nå ledig ett svangerskapsvikariat som barnevernkonsulent i henholdsvis 100 % stilling i perioden 03.10.22-01.09.23.

Hos oss får du jobbe sammen med motiverte og dyktige kolleger i et godt og faglig sterkt miljø. Du skal primært jobbe i vårt undersøkelses- og tiltaksteam.

Du skal jobbe med

 • forvaltningsoppgaver etter lov om barneverntjenester.
 • utredning av barns omsorgssituasjon og tiltaksarbeid i hjemmet.
 • koordinere, evaluere og kvalitetssikre aktuelle tiltak i henhold til lov om barneverntjenester.
 • samarbeid med barn, barnas familie og nettverk rundt barnet.
 • tverrfaglig samarbeid.
 • møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparat.
 • bistå tjenestens totale behov for oppgaveløsning.

Du har

 • gjerne saksbehandlererfaring fra barnevernsarbeid.
 • gjerne erfaring med utredning av barns omsorgssituasjon og tiltaksarbeid.
 • gjerne erfaring med endringsarbeid i familier og videreutdanning/sertifisering i konkrete veiledningsprogram som PMTO, COS-P, PYC.
 • barnevern- eller sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne på masternivå.
  Evt. relevant videreutdanning
 • gjerne kjennskap til fagsystemet Familia.
 • førerkort kl. B

Du er

 • klar for å stå i pressede situasjoner og har høy arbeidskapasitet.
 • opptatt av reell medvirkning, er tillitsvekkende og har gode samarbeidsevner.
 • en person som lett får god kontakt med andre mennesker.
 • god til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig.
 • analytisk og kan bruke teoretiske perspektiv aktivt.
 • dedikert og evner å jobbe selvstendig og systematisk.
 • opptatt av å ferdigstille dine arbeidsoppgaver.
 • en god lagspiller som bidrar til et positivt og utviklende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeid i en virksomhet som er opptatt av tverrfaglig tjenestetilbud til kommunens barn og unge.
 • fleksibel arbeidstid. Du må regne med noe arbeid etter normalarbeidstid.
 • lønn etter sentrale avtaler.
 • god pensjons- og forsikringsordning. 

Stillingen krever evne til å tåle høyt arbeidspress, følelsesmessige utfordringer, og evne til å opptre med respekt, ydmykhet og raushet. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men du skal ikke legge den ved søknaden. 

Ta gjerne kontakt med barnevernleder Nine Skårild på telefon 97 71 16 43 dersom du har spørsmål knyttet til stillingen.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. 

Søknadsfrist: 28.09.2022

Søk her!

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, ca. 35 minutter å kjøre fra Trondheim, er vi den femte største kommunen i fylket med over 18.500 orklendinger. Vi har vakker kyst og fjell, og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon. Orkland består av livskraftige, mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn, med et naturlig sentrum i småbyen Orkanger, og er i medvind som attraktiv nærings- og bosettingskommune.