Skip to content

Familieveileder og saksbehandler ved Barneverntjenesten – Orkland kommune

 • by

Ledige prosjektstillinger for 2 år

Barnevernet har behov for kloke barnevernsarbeidere som brenner for barnets beste og ser verdien av tidlig innsats

I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av barneverntjenesten sammen med familiesenter, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  Det er kommunens uttalte satsing å ivareta barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid. Vi jobber for et styrket samarbeid i hele oppvekstsektoren. 

I forbindelse med oppvekstreformen ønsker vi å styrke laget med to 100 % prosjektstillinger i en toårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år. Vi søker etter en saksbehandler og en familieveileder. Oppstart så snart som mulig.

Hos oss får du jobbe sammen med motiverte og dyktige kolleger i et godt og faglig sterkt miljø. Som saksbehandler skal du primært jobbe i vårt undersøkelses- og tiltaksteam. Som familieveileder vil du jobbe i alle fasene av barnevernsarbeidet uavhengig av team.

Som saksbehandler skal du jobbe med

 • forvaltningsoppgaver etter lov om barneverntjenester.
 • utredning av barns omsorgssituasjon og tiltaksarbeid i hjemmet.
 • koordinere, evaluere og kvalitetssikre aktuelle tiltak i henhold til lov om barneverntjenester.
 • samarbeid med barn, barnas familie og nettverk rundt barnet.
 • tverrfaglig samarbeid.
 • møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparat.
 • bistå tjenestens totale behov for oppgaveløsning.

Som familieveileder skal du jobbe med

 • gjennomføring av hjelpetiltak i familier etter Lov om barneverntjenester
 • Systematisk kartlegging, observasjon og endringsarbeid i samarbeid med barn og familie/foresatte etter henvisning fra saksbehandler
 • Endringsarbeid med fokus på barn og unges omsorgssituasjon og samspill i familier
 • Oppfølging og veiledning av foreldre og barn/ungdom
 • Enkeltsamtaler og familiesamtaler
 • Samarbeid med andre instanser og vitneførsel mtp gitt veiledning i fylkesnemnd og rettsapparat
 • Bistå i tjenestens totale behov for oppgaveløsning, herunder forvaltningsoppgaver etter lov om barneverntjenester

Du har

 • gjerne saksbehandlererfaring fra barnevernsarbeid.
 • gjerne erfaring med utredning av barns omsorgssituasjon og tiltaksarbeid.
 • gjerne erfaring med endringsarbeid i familier og videreutdanning/sertifisering i konkrete veiledningsprogram som f.eks. PMTO, PCIT, COS-P, PYC
 • barnevern- eller sosialfaglig høyskoleutdanning, gjerne på masternivå. Evt. relevant videreutdanning som f.eks. psykisk helse, familieterapi, flerkulturelt arbeid og rus
 • gjerne kjennskap til fagsystemet Familia
 • førerkort kl. B

Du er

 • klar for å stå i pressede situasjoner og har høy arbeidskapasitet.
 • opptatt av reell medvirkning, er tillitsvekkende og har gode samarbeidsevner.
 • en person som lett får god kontakt med andre mennesker.
 • god til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig.
 • analytisk og kan bruke teoretiske perspektiv aktivt.
 • dedikert og evner å jobbe selvstendig og systematisk.
 • opptatt av å ferdigstille dine arbeidsoppgaver.
 • en god lagspiller som bidrar til et positivt og utviklende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeid i en virksomhet som er opptatt av tverrfaglig tjenestetilbud til kommunens barn og unge.
 • fleksibel arbeidstid. Du må regne med noe arbeid etter normalarbeidstid.
  For familieveileder må det påregnes jobb både på dag, ettermiddag og kveld
 • lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • God pensjons- og forsikringsordning. 

Stillingene krever evne til å tåle høyt arbeidspress, følelsesmessige utfordringer, og evne til å opptre med respekt, ydmykhet og raushet. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men du skal ikke legge den ved søknaden. I søknaden må du presisere hvilken av stillingene du søker på.

Ta gjerne kontakt med barnevernleder Nine Skårild på telefon 97 71 16 43 dersom du har spørsmål knyttet til stillingene.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. 

Søknadsfrist: 09.10.2022

Søk stillingene her

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, ca. 35 minutter å kjøre fra Trondheim, er vi den femte største kommunen i fylket med over 18.500 orklendinger. Vi har vakker kyst og fjell, og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon. Orkland består av livskraftige, mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn, med et naturlig sentrum i småbyen Orkanger, og er i medvind som attraktiv nærings- og bosettingskommune.