Skip to content

Helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier ved familiesenteret – Orkland kommune

 • by

Ledig prosjektstilling for 2 år

Familiesenteret har behov for en varm og raus helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier som er opptatt av forebyggende arbeid og tidlig innsats i møte med barn og foreldre.   

I Orkland ønsker vi at barn og familier skal ha en dør inn når de trenger hjelp. Derfor har vi samlet barne- og familietjenesten i moderne og gode lokaler i Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Tjenesten består av familiesenteret, sammen med barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Det er kommunens uttalte satsing å ivareta barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid. Vi jobber for et styrket samarbeid i hele oppvekstsektoren.

I forbindelse med oppvekstreformen ønsker vi å styrke laget vårt, og har ledig en 100 % prosjektstilling. Stillingen vil ha en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.  Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig.

Familiesenteret har ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge (0-18 år) i kommunen, og har i dette arbeidet fokus på tidlig innsats, og forbyggende tiltak.

Familiesenteret består av ett tverrfaglig sammensatt team med familieterapeut/klinisk sosionom, barnevernspedagog, pedagoger og psykolog.

Ved familiesenteret ønsker vi å jobbe familie- og mestringsfokusert, og møte våre brukere med åpenhet, respekt og anerkjennelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Foreldreveiledning/familiesamtaler
 • Kartlegging av psykiske vansker hos barn og ungdom
 • Individuell oppfølging av barn og ungdom
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid med barnet i fokus 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Psykiatrisk sykepleier/Helsesykepleier, evt annen relevant utdanning på minimum bachelornivå, med erfaring fra arbeid med utsatte barn og unge
 • Videreutdanning i barn- og unges psykiske helse er ønskelig
 • Erfaring med foreldreveiledning, samt bruk av ulike veiledningsmetoder, for eksempel PCIT, COS-P el.  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne og vilje til samarbeid, samt kunne jobbe strukturert og målrettet
 • Krav om førerkort for personbil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Du må kjenne deg igjen i kommunens verdier modig, klok og nær.   

Vi tilbyr:  

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver der du vil bety noe for barn og unge og deres familier i Orkland kommune  
 • Et utviklende og godt fagmiljø, med høy trivsel i teamet 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale 

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting. 

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Kristin Loiro på telefon 993 86 689 dersom du har spørsmål om stillingen.    

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ansettelser skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Kontaktperson: Kristin Loiro mob: +47 993 86 689

Søknadsfrist: 09.10.2022

Søk stillingen her!

Orkland kommune Familiesenteret
Tjeneste for barn og unge fra 0-18 år og deres familier. Ved familiesenteret kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til familier/foresatte som ønsker råd og veiledning. Du møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Vi samarbeider med ansatte i barnehage, skole, helsestasjon/skolehelsetjenesten m.fl.