Skip to content

Prosjektleder for opprydding i spredt avløp – Orkland kommune

 • by

Orkland kommune søker etter en ansvarlig for arbeidet med opprydding i spredt avløp i 100 % fast stilling.

Oppryddingsarbeidet styrkes med denne stillingen for at kommunen skal nå de krav og miljømål som settes for vannforekomstene i vannforskriften, krav til renseeffekt i henhold til forurensingsforskriften og krav til bygging av anlegg i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er det behov for å gjennomføre tilsyn av gamle avløpsløsninger med tanke på at noen av disse har behov for oppgradering eller påkobles kommunalt nett der dette er mulig.

Enheten har 17 medarbeidere og har blant annet ansvar for arealplaner, byggesaker, geodata, oppmåling, utslippssaker og opprydding i spredt avløp. 

Arbeidsoppgaver i stillingen vil i hovedsak være:

 • Kartlegge sårbare vannresipienter, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg
 • Utarbeide strategi og overordnet plan for opprydding av private avløpsanlegg
 • Saksbehandling etter plan og bygningsloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter som gjelder for private avløpsløsanlegg og utslippstillatelser
 • Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av private avløpsanlegg
 • Utarbeide lokale forskrifter og retningslinjer
 • Innbyggerkontakt og veiledning
 • Oppfølging av årlig rapportering til overordnet myndighet
 • Dele av din kunnskap på tvers av fagfelt og til andre kollegaer 

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller har annen relevant fagbakgrunn fra høyskole/universitet, minimum 3 år
 • Erfaring fra saksbehandling av utslippstillatelser og opprydding av spredt avløp vektlegges.
 • Erfaring med tilsyn og utsending av pålegg for anlegg som ikke samsvarer med vedtatte lover og forskrifter vektlegges
 • Gjennomført kurs innen mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse fra NMBU vektlegges
 • Må ha førerkort klasse B 

Øvrige ønskede kvalifikasjoner:

 • Har stor arbeidskapasitet og er faglig oppdatert
 • Strukturert og effektiv, og har god gjennomføringsevne.
 • Samarbeider godt med andre
 • Er serviceinnstilt og har gode evner til å kommunisere
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving
 • Er fleksibel, endringsvillig og utviklingsorientert
 • Har forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Trygg i tilsyn -og myndighetsrollen 

Generelt:

Personlige egenskaper blir vektlagt. Tiltredelse og lønn etter avtale. Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag, med bruk av saksbehandlingssystemet eByggesak og øvrige moderne IT-verktøy, samt gode utviklingsmuligheter.

Flere opplysninger ved: Enhetsleder Plan og byggesak Grethe Krokstad, tlf. 412 15 512, e-post grethe.krokstad@orkland.kommune.no.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  

Søknadsfrist: 02.10.2022

Søk stillingen her!

Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, ca. 35 minutter å kjøre fra Trondheim, er vi den femte største kommunen i fylket med over 18.500 orklendinger. Vi har vakker kyst og fjell, og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon. Orkland består av livskraftige, mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn, med et naturlig sentrum i småbyen Orkanger, og er i medvind som attraktiv nærings- og bosettingskommune.