Skip to content

Ingeniør til Flakstad kommune

 • by
Om stillingen

Teknisk enhet består av totalt 10,5 årsverk, og vi har mange spennende arbeidsoppgaver foran oss. Enheten har et godt arbeidsmiljø, og mye humor i en kommune hvor det er en positiv trend og mye aktivitet. Stillingen inngår i den administrative ressurssiden av teknisk enhet, med 4,5 årsverk fordelt på godt motiverte og hyggelige medarbeidere.

Flakstad kommune har behov for å styrke kapasiteten på Teknisk og søker derfor etter en allsidig ingeniør som vil bistå innen kommunalteknisk drift og prosjekter.  

Hvem ser vi etter:

 • Du brenner for å finne ut av oppgaver
 • Du liker å ha det gøy på jobb
 • Du er åpen og god til å kommunisere
 • Du er løsningsorientert, samt løser oppgavene på en systematisk måte
 • Du er samarbeidsvillig og fleksibel samtidig som du er selvstendig
 • Du er god til å inkludere, motivere og samarbeid med medarbeidere.
 • Du er tydelig og konstruktiv når det gjelder forventninger og egne tilbakemeldinger
 • Du trives med varierte oppgaver av stor bredde
 • Du er positiv og serviceinnstilt
Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsområdene omfatter i hovedsak løpende planlegging, oppfølgning og rapportering på kommunens driftsområder.
 • Enklere saksbehandling og behandling av henvendelser fra publikum, herunder oppfølgning av driftsmeldinger.
 • Koordinere, samhandle og følge opp kommunens arbeid med kvalitetssikring og styring.
 • Være en aktiv problemløser, drive kontinuerlig forbedringsarbeid og systematisere den daglige driften i samråd med enhetens ansatte.
 • Stillingen innebærer også tett samarbeid med administrasjonen iht. investeringsprosjekter, som berører enhetens områder.


Andre nødvendige oppgaver kan tilfalle.

Kvalifikasjonskrav

Minimum 3 årig ingeniørutdanning innen relevante fagområder

Hvilke kvalifikasjoner ønsker vi at du har:

 • Erfaring fra digital saksbehandling.
 •  Er utviklings- og forbedringsorientert.
 • Erfaring fra prosjektledelse.
 • Erfaring fra kommunalteknikk (VVA).
 • Kompetanse innen offentlige anskaffelser og forvaltningslovgivning.
 • Evner å fremstille deg selv godt, muntlig og skriftlig.
 • Kan gå rett inn i stillingen.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • En spennende stilling med unike utviklingsmuligheter.
 • Stor variasjon i arbeidsoppgavene og varierte arbeidsdager.
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med mye humor.
 • Gode og dyktige medarbeidere. 
 • Unikt arbeidssted ved en av norges vakreste strender, Ramberg  
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
For stillingen gjelder

Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmode tom søknad unntattoffentlighet.

Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

Flakstad kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Flakstad kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kommunalsjef Teknisk, Joakim Heggem Mathiassen, på tlf. 48 21 89 04 eller e-post: joakim.heggem.mathiassen@flakstad.kommune.no.

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 10.11.2022

Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.200 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter.

Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!