Skip to content

Rådgiver/avdelingsingeniør (Sykkelplanlegger) – Bærum kommune

 • by

Ønsker du å bli vår nye sykkelplanlegger?

Sykkelprosjektet er organisert under Natur-, vei- og miljøforvaltning som inngår i kommunens Miljøtekniske tjenester. Sykkelprosjektet har som hovedoppgave å forsterke sykkelsatsingen i kommunen ved planlegging og gjennomføring av ulike tiltak innenfor sykkel og mikromobilitet. 

Bærum kommune har vedtatt en ambisiøs sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet, og Sykkelprosjektet har ansvaret for å følge den opp. Vi trenger derfor å styrke vår sykkelfaglige kompetanse. Vi søker etter en engasjert sykkelplanlegger for snarlig ansettelse. 

Sykkel i Bærum: Se https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-og-parkering/sykkel-i-barum/ 

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp, videreutvikle og være pådriver for vedtatt sykkelstrategi og handlingsplan
 • Kartlegge, analysere og utvikle grunnlag for prioritering av sykkelveinettet
 • Planlegge, bestille og følge opp sykkelveiprosjekter og andre sykkeltiltak
 • Planlegge og gjennomføre pilotprosjekter
 • Bidra i prosjekter på tvers av tjenestesteder
 • Delta i relevante regionale samarbeidsfora, slik som Sykkelnettverket
 • Forberede og skrive politiske saker
 • Bidra til å motivere potensielle syklister gjennom kampanjer og markedsføring på kommunens hjemmeside og sosiale media
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innen relevante fagfelt (mobilitet, samferdsel, prosjektledelse)
 • Relevant erfaring og kunnskap om mobilitet og samferdselsplanlegging
 • Erfaring med gjennomføring av små og mellomstore prosjekter
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Meget god formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
 • Fordel med kommunikasjonserfaring
 • Fordel med kjennskap til bruk av Autocad og visuelle verktøy som Adobe Illustrator, InDesign.

Personlige egenskaper:

 • Er analytisk, med evne til strategisk tenkning
 • Resultatorientert med god struktur, tar initiativ og har gjennomføringsevne
 •  Har gode samarbeidsegenskaper
 •  Stor arbeidskapasitet og pågangsmot
 •  Evne til å sette deg raskt inn i nye systemer og prosesser
 •  Brenner for bærekraftige mobilitetsløsninger 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Et flott arbeidsmiljø i en avdeling der innovasjon, strategi og fremtidsrettede tanker har høy prioritet, spesielt innenfor miljøvennlig transport
 • En arbeidsplass der du jobber tett sammen med ledere, ansatte og brukere i utvikling av kommunen og i et forpliktende samarbeid med resten av organisasjonen og kommunens samarbeidspartnere
 • Lønn etter kvalifikasjoner  
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • El-bilpool og el-sykler
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Bedriftsidrettslag
 • Nye lokaler sentralt i Sandvika
Kontaktinformasjon

Eilev Gunleiksrud , Tjenesteleder, 90020087
Håvard Eriksson, Sykkelkoordinator, 924 86 170

Søknadsfrist: 28.11.2022

Søk stillingen her!

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/smart-kommune/smartbike-barum-og-smartbike-intern-sykkelpool/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-og-parkering/sykkel-i-barum/vintersyklingskampanje/