Skip to content

Arealplanlegger / kommuneplanlegger til Hamarøy kommune

 • by

Vil DU være med å forme nye Hamarøy kommune?

Teknisk drift og samfunn skal utvide staben med ytterligere en arealplanlegger/kommuneplanlegger.

Hamarøy kommune ligger nord i Nordland og grenser mot Sørfold kommune i syd, Steigen i vest og Narvik i nord. Vi er omgitt av storslagen natur og er en kommune i vekst og med stort utviklingspotensiale. Flere nye boligfelter er under planlegging, The Quartz Corp er under stadig ekspansjon med de ringvirkninger det får for kommunen og ikke minst starter vi nå det store og viktige arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen.

Vi søker deg som er engasjert, enten du har lang erfaring i yrket, eller er nyutdannet. Vi ønsker at du skal være en bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av Hamarøy kommune.

Etter sammenslåingen med Tysfjord vest i 2020 består Hamarøy kommune av over 2 000 km2 landareal og 800 km2 sjøareal. Dette er arealer som må forvaltes på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. 
Arealplanlegger/kommuneplanlegger er derfor en nøkkelfunksjon i Hamarøy kommune og vi utvider nå fra en til to stillinger i denne funksjonen.

Som arealplanlegger/kommuneplanlegger blir du en del av kommunens enhet for Teknisk drift og samfunn. Enheten består av funksjoner som byggesak, teknisk drift, VA, eiendomsforvaltning, kart/oppmåling, skog-, landbruk- og viltforvaltning, samt arealplanlegging. Vi er en gruppe medarbeidere i et tverrfaglig og innovativt miljø, hvor samarbeidsklimaet er meget godt.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Arbeidsoppgaver

Kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, prosjekter og stedsutviklingsoppgaver vil være sentrale arbeidsområder. Du blir involvert i strategisk utvikling og vil ha ansvar for egne saker og prosjekter. Teamarbeid er en viktig del av jobben, og det vil være avgjørende å finne den arealplanleggeren som ønsker å være en lagspiller inn i kommunens utviklingsteam.

 • Arealplaner
 • Overordnede planstrategi og kommunale planer
 • Bistå i utarbeidelse av og saksbehandling av reguleringsplaner
 • Bistå i kommunens øvrige planarbeid etter behov
 • Arbeidet innebærer koordinering og samarbeid innen samfunnsutvikling
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Bistå til utvikling av kommunens karttjenester
 • Arbeide med trafikksikkerhet- og stedsutviklingsprosjekter 
Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring fra planarbeid, prosjekter og saksbehandling/offentlig forvaltning
 • Faglig trygghet og gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å sette innbyggeren i sentrum
 • God rolleforståelse
 • God norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter og kjennskap til GIS-verktøy  
Personlige egenskaper
 • Fleksibel i en liten, men dynamisk organisasjon
 • Både selvstendig og lagspiller
 • Analytisk
 • Strukturert
Vi tilbyr
 • Sammen med dyktige medarbeidere vil du få være med på å forme nye Hamarøy
 • Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Gode pensjonsordninger. Tiltredelse etter avtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan – Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.
Kontaktinformasjon

Børre M. Johansen, Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn, 
Mobil: 400 03 095
E-post: borre.johansen@hamaroy.kommune.no

Søknadsfrist: 27.11.2022

Søk stillingen her!

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her!

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune – med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille – helt alene – på ei kvit strand mot Vestfjorden?