Skip to content

Enhetsleder service og kultur – Folldal kommune

 • by

Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for service og kultur fra 01.03.23.

Kort om stillingen:
Enhetsleder service og kultur er sentral i utvikling av kommunens tjenestetilbud og informasjonsarbeid. Lederen er en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe. 

Om enheten:
Enheten har ansvar for kommunens førstelinjetjeneste og kommunens kulturtjeneste. Bibliotek, kino, fritidsklubb og kulturkontor ligger til enheten. Enheten har 9 ansatte. Kommunens servicetorg dekker funksjoner som publikumsmottak, post- og arkivtjeneste, kommunens informasjonstjeneste, saksbehandling og drift av kommunens web-portal og informasjonstavler. Enheten er også ansvarlig for gjennomføring av valg og møtesekretariat for politiske møter.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:

 • personal- og økonomiansvar for enheten
 • ansvar for faglig utvikling
 • IKT-sikkerhetsarbeid
 • informasjonsarbeid
 • medlem av kommunedirektørens ledergruppe og krisestab
 • det kan også være aktuelt å være sekretær for enkelte råd og utvalg.

Vi søker etter en person som har:

 • relevant høyere utdanning
 • relevant kompetanse innen fagområdene arkiv og informasjon
 • kjennskap til kulturområdet og offentlig forvaltning
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • sertifikat for bil

Kommunen vil i løpet av 2023 ta i bruk nytt sak- og arkivsystem. Enhetsleder vil ha en sentral rolle i implementering av det nye systemet i hele kommunen.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og engasjert
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Selvstendig, initiativrik og utviklingsorientert
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Folldal kommune tilbyr:

 • Lederavlønning etter kapittel 3 i Hovedtariffavtalen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Regionale samarbeidsarenaer
 • Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig, og barnehageplass.

I henhold til Offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi Bank ID-informasjon i søknadsprosessen Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 24.11.2022

Kontaktperson:
Torill Tjeldnes, kommunedirektør
Telefon: 90557118
Epost: torill.tjeldnes@folldal.kommune.no

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere. Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.