Skip to content

Sykepleiere til Folldal kommune

  • by

Folldal kommune har ledig flere stillinger som sykepleier, faste stillinger og vikariat, med ansettelse snarest mulig.

Vi jobber aktivt med å dreie tjenestene mer over på hverdagsrehabilitering. Vi går inn i en spennende tid med bygging av flere omsorgsboliger, og ombygging og nybygging av sykehjem.

Vi søker
2 x 100 % fast stilling på institusjon.
60 % fast på institusjon.
100 % vikariat i hjemmetjenesten, fra d.d. til desember 2023, med mulighet for forlengelse.
80 % fast stilling i hjemmetjenesten.
80 % fast stilling i miljø- og oppfølgingstjenesten

Stillingene innebærer 

-Yte sykepleie
-Sykepleiefaglig ansvar i samarbeid med andre sykepleiere på avdelingen
-Veiledningsansvar til andre yrkesgrupper
-Dokumentasjon
-Tverrfaglig samarbeid
-Tredelt turnus, for tiden med arbeid 4. hver helg (langvakter på helg)

Krav til kompetanse
-Fullført 3-årig sykepleie (off.godkjent) med autorisasjon, eller annen høyere helse-og sosialfaglig utdanning.
-IKT-kunnskaper
-Relevant erfaring er ønskelig
-Førerkort

Personlige egenskaper
-Tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
-Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
-Like å arbeide i team, men allikevel har evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
-Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
-Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
-En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
-Lønn etter avtale
-Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Rekrutteringstilskudd
Ved rekruttering av sykepleiere i minimum 75% fast turnusstilling, har kommunen et rekrutteringstilskudd på tilsammen  kr. 100 000,- som utbetales over 2 år.

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk ved å trykke “søk her” til høyre.

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig, og barnehageplass.

I henhold til Offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi Bank ID-informasjon i søknadsprosesse! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 20.11.2022

Kontaktperson:
Lene Wangen, avdelingsleder institusjon
Mob: 90940279
E-post: lene.wangen@folldal.kommune.no

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere. Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.