Skip to content

Controller til Stange kommune

 • by

Stab for økonomi søker controller!

Stab for økonomi består av 18 medarbeidere fordelt på fagområdene regnskap, budsjett, lønn, innfordring og innkjøp. Økonomirådgivning i Stange kommune er sentralisert, og ved å jobbe hos oss vil du kunne få innsikt i kommunens mangfoldige tjenesteproduksjon. Stange kommune har en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, med et driftsbudsjett på ca. 1,9 mrd. kroner, og et  investeringsbudsjett på om lag 300 millioner kroner. Stange kommunes verdier er: Åpenhet, trygghet og mangfold!

Stillingen inngår i budsjettseksjonen, og vil rapportere til fagleder budsjett. Som vår nye controller er du ambisiøs, uredd og har et ønske om å bruke din kompetanse i en proaktiv og rådgivende roller for å nå organisasjonens mål. Du er serviceorientert, analytisk og har gode samarbeidsevner. Du er faglig dyktig i kombinasjon med at du er omgjengelig og pedagogisk. Vi har et godt faglig miljø hvor det arbeides tverrfaglig, og det er rom for ideer og nyskapning. Staben er fremoverlent og søker de gode løsningene. Arbeidshverdagen er variert, og kan i perioder være hektisk. 

Stange kommune har felles økonomisystemer med Hamar og Løten kommuner, og bruker budsjett- og rapporteringssystemet Framsikt.  

Arbeidsoppgaver
 • Medvirke til økt økonomiforståelse og kompetanse innenfor økonomifeltet
 • Ansvar for å utarbeide strategisk ledelsesinformasjon og bistå i utredning i politiske saker
 • Rådgivning til de ulike virksomhetsområdene
 • Innhente, bearbeide og analysere data i forbindelse med blant annet månedsrapportering, tertialrapportering og årsmelding
 • Medvirke til å utarbeide offentlige rapporter, eksempelvis budsjett-, økonomi- og årsplan samt KOSTRA-rapportering.
 • Utvikle å bistå i budsjettprosedyrer
 • Budsjett- og regnskapsanalyse
 • Ansvar for å gjennomføre og utvikle kontroll som sikrer god kvalitet på tallmaterialet
 • Utvikling om implementering av nye systemløsninger innen IKT
 • Effektivisering, utvikling og kvalitetssikring av økonomiske og administrative prosesser
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen økonomi/regnskap/administrasjon på masternivå 
 • Erfaring fra budsjett og regnskapsarbeid
 • Kompetanse innenfor økonomisk analyse
 • God digital forståelse innen økonomiske og administrative systemer
 • Gjerne erfaring med Agresso og god kunnskap om, og bruk av Excel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om kommuneregnskap og finansforvaltning er ønskelig, men ikke et krav
 • Kunnskap om Framsikt er ønskelig, men ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • God formidlingsevne
 • Stor grad av gjennomføringsevne
 • Operativ og løsningsorientert
 • Kreativ i tilnærming til nye oppgaver
 • Tålmodig og evne til å finne løsninger på ulike problemstillinger
 • Aktiv bidragsyter i kommunens utviklingsarbeid
 • Serviceorientert og evner å utføre mange oppgaver parallelt
Vi tilbyr
 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet for selvutvikling – både faglig og personlig
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Sosiale arrangementer
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
Kontaktinformasjon

Ann-Karin Sjøberg, Fagleder budsjett, 95159350, Ann-Karin.Sjoberg@stange.kommune.no
Torill Hoel, Økonomisjef, 994 90 339

Søknadsfrist: 27.11.2022

Søk stillingen her!

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.


Det handler om  p u s t e r o m  – å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.