Skip to content

Rektor – Kulstad skole, Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Kulstad skole med tiltredelse snarest.
Kulstad skole er en 1.-7.skole i Mosjøen med ca 300 elever. Skolen har også et SFO tilbud. Skolen ligger fint plassert i Kulstadlia, et boligområde nord i byen. Elevene trives godt og skolen har gode læringsresultater. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Skolen har tatt i bruk nettbrett som verktøy i undervisningen for alle elever.

Skolens verdigrunnlag er; Engasjement – Respekt – Glede – Omsorg

Vi søker en rektor som:

 • Har evne til å være kreativ og løsningsorientert
 • Er målrettet, beslutningsdyktig, og har en tydelig, raus og inkluderende lederstil
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonsegenskaper
 • Evner å motivere andre og bidrar til at andre lykkes
 • Har god profesjonsfaglig digital forståelse
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming
 • Er kunnskapsorientert og har interesse for forskning innen skoleutvikling

Alle rektorene i kommunen deltar i felles nettverk. Vefsn kommune ønsker skoleledere som har kompetanse, evne og vilje til å lede utviklingsarbeid på egen skole og bidra inn i ledernettverk.

Skolen er en viktig samfunnsaktør og det forventes derfor at søker har forståelse for sin rolle i et samfunnsperspektiv, og kan bidra positivt i utviklingen av Vefsn kommune.

Rektor har ansvar for skolens totale drift og økonomistyring.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring fra grunnskolen
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra grunnskole
 • Søkere må ha god kompetanse i norsk, muntlig og skriftlig

Lederutdanning er ønskelig, helst rektorutdanning eller master i skoleledelse. Om den som tilbys stillingen ikke har lederutdanning forventes det at søker er villig til å ta slik utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting, og aktuelle søkere innkalles til intervju.

Den som ansettes må framlegge tilfredsstillende politiattest i samsvar med Opplæringslovens § 10-9.

Vi tilbyr

 • en interessant og krevende stilling
 • et godt støtteapparat i kommunen
 • et aktivt og godt nettverk i ledergruppa
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges framtilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktperson:
Kommunalsjef Trine Fåkvam
Telefon:+47 91604792
Epost:trine.fakvam@vefsn.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 11.12.2022

Vefsn kommune

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement