Skip to content

100% fast stilling som sykepleier i Frøya kommune

 • by

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

Om stillingen

Lyst på en spennende jobb og nye utfordringer?

Virksomheten Familie og Helse  lyser ut etter en autorisert sykepleier som skal ha ansvar for et helseteam med hovedvekt på helseundersøkelser av våre nyankomne flyktninger.

Vi trenger en sykepleier som er fleksibel og tar endringer av oppgaver på strak arm. Du må også ha evnen til tverrfaglig samarbeid på tvers av fagområder, som legetjenesten, helsestasjon, psykisk helse og andre tjenester i kommunen.  Du vil være med å bidra til å utvikle en tjeneste til det beste for våre flyktninger.

Snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver
 • Koordineringsansvar i helseteamet.
 • Ansvar for kartlegging, identifisering, behandling og oppfølging av helsebehov for nyankomne flykninger.
 • Kartlegge/bistå med tuberkulosescreening og vaksinasjon.
 • Ansvar for rapportering, journalføring og administrative oppgaver.
 • Koordinering/samarbeid med andre ordinære tjenester i kommunen.
 • Endring i arbeidsoppgaver må beregnes.
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk offentlig godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • Gode holdninger og løsningsorientert fokus.
 • Erfaring med og interesse for arbeid med mennesker fra ulike kulturer.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, bør beherske engelsk.
 • Førerkort og disponere egen bil.
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff           
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • “Frøyapakken”
Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål
Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Avdelingsleder familie og Helse Anita Kristiansen E-post: Anita.kristiansen@froya.kommune.no, mob: 994 02 448

Virksomhetsleder familie og helse Torny D. Sørlie, E-pos: TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no, mob 974 98 711

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no

Søknadsfrist: 02.12.2022

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Frøya kommune

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no