Skip to content

Avdelingsleder i Familie og Helse – Frøya kommune

 • by

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

Om stillingen

100% fast stilling som avdelingsleder i Familie og Helse.

Vi søker etter deg som tar ansvar, er stabil og som liker å arbeide med mennesker.

Virksomheten Familie og Helse er en virksomhet med om lag 48 ansatte fordelt på 11 ansvarsområder. Virksomheten jobber etter modellen «Familiens Hus», som er en ideologi og et tankesett i arbeidet med å utforme gode tjenester til både barn, unge og deres familier.

 Vi ønsker at våre innbyggere skal møte «en dør inn til våre tjenester» og vektlegger tverrfaglig samhandling og samarbeid i dette samspillet.                                                                                                     Her nevnes spesielt «øya» satsningen vår «det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» med fokus på hvordan skal vi skape et godt lokalsamfunn som gir oss gode nettverk, tydelige voksne og trygge barn.

Familie og Helse har samlokalisert de kommunale helsetjenestene under samme tak. Virksomheten   er en voksende tjeneste, både med tanke på flere ansatte og flere ansvarsområder.

Avdelingsleder vil være en del av et lederteam som består av virksomhetsleder og to avdelingsledere.

Ansvarsområdet for stillingen er psykisk helsetjeneste og flyktning tjenesten.

Som avdelingsleder vil du få en spennende lederjobb som gir deg muligheter til å være med å utvikle våre tjenester til barn, unge og deres familier for framtida.

Hovedansvarsområde
 • Direkte underordnet virksomhetsleder                                                                                                                                                                         
 • Delegert personal-, fag- og økonomiansvar for eget ansvarsområde.
Arbeidsoppgaver
 • Strategi og utviklingsarbeid, blant annet medvirke til at overordna mål i virksomheten blir nådd, og at planer og retningslinjer blir fulgt opp.
 • Avdelingsleder har det faglig ansvarlig for at det utvikles og gjennomføres tiltak som bidrar til  
  optimal utvikling tjenesten, i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Personalansvar og personaloppfølging for stillingene som tilhører avdelingen.
 • Budsjettansvar. I dette ligger å forvalte tildelte midler/ budsjett i samsvar med mål for virksomheten.
 • Deltar fast i virksomhetens HMS-gruppe
 • Deltar i tverrfaglige arbeidsgrupper ved behov ift fag og drift.
Kvalifikasjonskrav
 • Helsefaglig utdannelse på minimum bachelornivå, men annen relevant høyskoleutdanning kan vurderes.          
 • Videreutdanning innen ledelse, eller erfaring innen ledelse og personalarbeid.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid / teamarbeid.
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne.
 • Gode digitale ferdigheter
Egenskaper 
 • God på samarbeid og det å være fleksibel
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Være motiverende og tydelig i din ledelsesstil
 • Tillitsvekkende og samlende.
 • Nøyaktighet og struktur i alt ditt arbeid er en forutsetning
 • Som avdelingsleder kreves det høy tilstedeværelse og engasjement, du må derfor kunne vise til stabilitet og nærvær i ditt tidligere arbeidsforhold.
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • “Frøyapakken”
Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål
Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Avdelingsleder Anita Kristiansen, e-post Anita.Kristiansen@froya.kommune.no, mob. 994 02 448

Virksomhetsleder Torny D. Sørlie, e-post TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no, mob. 974 98 711

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no

Søknadsfrist: 02.12.2022

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Frøya kommune

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5200 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no