Skip to content

VA- rådgiver plan, utredning og strategi – Sarpsborg kommune

 • by

Virksomhet kommunalteknikk, ved team drift og forvaltning VA, har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann og avløpsledninger.
Vi søker etter en VA- rådgiver som vil få i oppgaver å jobbe med overordnede planer, handlingsprogrammer, tiltaksplaner og strategier. VA-rådgiver plan, utredning og strategi er en selvstendig stilling med mye ansvar. Samtidig er det nødvendig med god samhandling med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.

Sarpsborg kommune skal de neste årene skifte ut store deler av ledningsnettet i kommunen, blant annet for å nå framtidige utslippskrav, hindre innlekk av fremmedvann og redusere lekkasjer. Hos oss blir du en del av et tverrfaglig miljø bestående av faglig dyktige kolleger, med gode muligheter for utvikling og et godt sosialt miljø.

Arbeidsoppgaver
 • Strategi, og utviklingsarbeider innenfor vann og avløp i kommunen.
 • Koordinere og utarbeide årlige tiltaksplaner og 8- årige handlingsprogrammer for investeringer i ledningsnettet. Herunder gjennomføre medvirkningsprosesser i organisasjonen og forankre beslutninger.
 • Dialog med, og måloppfølging mot Virksomhet utbygging- kommunens prosjektavdeling.
 • Være oppdatert på mål og krav fra tilsynsmyndigheter og kjenne lokale politiske føringer.
 • Lede arbeidet med kommunens overordnede VA-planer og utviklingsprosjekter.
 • Delta, bidra og være premissgiver i eksterne utviklings-/utbyggings-planer.
 • Koordinere arbeid med uttalelser og innspill til kommunens overordnede planer, som arealplaner og samfunnsplaner.
 • Saksbehandling innenfor vann og avløp.
Kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør innen vann og avløpsrelaterte fag. Annen relevant utdanning kan bli vurdert, om søker har bred  VA-faglig erfaring fra lignende stillinger.
 • Erfaring fra prosesser med medvirkning og samordning.
 • Erfaring som prosess- og eller prosjektleder.
 • Erfaring fra arbeid med planer er ønskelig.
Personlige egenskaper
 • Komfortabel med å ta ledelse i prosjekter og utviklingsarbeid.
 • Selvstendig, med stor grad av egenmotivasjon.
 • Strategiske evner og evne til å ta beslutninger.
 • Lagspiller som evner å skape forankring og eierskap i organisasjonen til løsninger og mål.
 • Strukturert og selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Imøtekommende, løsningsorientert og positiv.
 • Lojal.
 • Ansvarsfølelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å ta i bruk og benytte nye digitale løsninger.
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. 
 • Svært god pensjons- og forsikringsordninger gjennom medlemskap i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorløsning.
 • Det kan bli aktuelt med deltakelse i overordnet vakt.
Kontaktinformasjon

Lene Skytte Gunstrøm, Teamleder, 69108000

Søknadsfrist: 10.11.2022

Søk stillingen her!

Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og 
som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon