Skip to content

HR-sjef til Vegårshei kommune

 • by

HR-sjefen har det personalfaglige ansvaret i kommunen og skal bidra til at fagfeltet har god kvalitet og blir utviklet i samsvar med kommunens verdigrunnlag og behov. HR-sjefen har ansvaret for at samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene blir ivaretatt på en ryddig og profesjonell måte. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har organisasjonssjefen som nærmeste leder. 

HR-sjefen vil være sentral i å skape et godt og mestringsorientert arbeidsmiljø basert på kommunens kjerneverdier gjensidig tillit og respekt, ansvar, dialog, kunnskap og trivsel og glede.

Arbeidsoppgaver
 • Utøve aktiv og praktisk støtte og veiledning til ledere og nøkkelmedarbeidere i personalspørsmål og -saker
 • Utvikle og gjennomføre kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Ivareta og følge opp HMS- og kvalitetssystemet
 • Tilrettelegge for topartssamarbeidet (med tillitsvalgte)
 • Gjennomføre lønnsforhandlinger og ivareta tariffspørsmål
 • Legge til rette for kompetanseutvikling
 • Støtte i endringsprosesser
 • Bidra til digitalisering og innovasjon
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant praksis kan kompensere for dette kravet
 • HR-faglig arbeidserfaring, gjerne knyttet til både utvikling og drift
 • God forståelse for arbeidsgiverrollen med gode kunnskaper om lover og avtaleverk innenfor HR-feltet
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring med strategiske HR-systemer er ønskelig
 • Erfaring fra ledelse og/eller prosjektledelse vil være nyttig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Bevisst betydningen av egne holdninger og møter andre med respekt og et positivt menneskesyn
 • Konstruktiv og løsningsorientert med høy integritet
 • Endringsfokusert pådriver med blikk for digitale muligheter
 • Tydelig og samtidig ydmyk
 • Helhetstenkende og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Utadvendt med gode kommunikasjonsevner
 • Inkluderende gjennom atferd som gir grobunn for trivsel og glede
Vi tilbyr
 • En nøkkelstilling i kommunen med krevende og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Stor innflytelse på kommunens personalfaglige utfordringer og muligheter
 • Stor faglig bredde og gode personlige utviklingsmuligheter
 • Dedikerte og hyggelige kollegaer
Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy, Organisasjonssjef, +47 916 99 308, Anne.Helene.Espeland.Baaroy@vegarshei.kommune.no
Ole Petter Skjævestad, Kommunedirektør, +47 957 77 273, Ole.Petter.Skjaevestad@vegarshei.kommune.no

Søknadsfrist: 01.01.2023

Søk stillingen her!

Vegårshei kommune

Vegårshei er en vakker innlandskommune med ca. 2100 innbyggere øst i Agder. De siste årene har kommunen prioritert utvikling av bolig- og næringsområder, helsetjenester, barnehage, skole, bibliotek og idrettshall. Kommunen har et godt skoletilbud og et rikt kultur- og organisasjonsliv.  Administrativt består kommunen av kommunedirektør med stab og tre tjenesteytende enheter. Vegårshei tilstreber et høyt servicenivå for innbyggerne og et godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv. Kommunen er i stadig utvikling, både som organisasjon og som aktør i lokalsamfunnet og i regionen.