Skip to content

Oppmålingsingeniører og byggesaksbehandlere til Harstad kommune

  • by

Areal- og byggesakstjenesten har 25 stillingshjemler og ansvaret for all saksbehandling av:
– oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, private planforslag og søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven, henvendelser fra enhetens brukere og staten til beste for landbruksnæringen i Harstad, viltforvaltningen, motorferdsel i utmark, forurensningssaker, kommunens avgifts register for vann, – avløp, – feie, – renovasjon- og festegebyr, eiendomsskattesaker.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger ved vår enhet:

2×100 % faste stillinger som oppmålingsingeniører.

Stillingene innebærer oppmålingsforretninger inklusivt markarbeid og påfølgende matrikulering. Det må også påregnes arbeid/ajourføring av kommunenes kartbase inklusive ajourføring av planbase samt løpende føring av planregisteret.

2×100% faste stillinger som byggesaksbehandlere.

Stillingene innebærer saksbehandling av byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og bruksendringer fram til ferdigattest. Oppfølging av ulovlige tiltak og saksbehandling av disse. Saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak. Saksbehandling i forhold til forurensingsforskriftens kap. 12 – mindre utslipp og mottatte klager på byggesaksvedtak.

Saksbehandlingen skjer elektronisk. Det medfører kundekontakt ved saksbehandling av egne saker og øvrige publikumshenvendelser.

Tiltredelse etter avtale. Skriv i søknaden hvilke stillinger du søker på.

Kvalifikasjoner:

Oppmålingsingeniør:

  • Du må ha fullført utdanning på bachelor eller mastergrad nivå, eller tilsvarende innenfor kart- og oppmålingsfaget.
  • Arbeidserfaring fra kommunal sektor innenfor kart- og oppmålingsfaget kan kompensere for manglende formell utdanning.

Byggesaksbehandler:

  • Du må ha fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller jurist.
  • Du må ha god kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
  • Du må ha bilsertifikat, klasse B. Tjenestekjøring gjennomføres med kommunens egne biler.

Felles for alle stillingene:

  • Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT.
  • Gode norskkunnskaper.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

i Harstad kommune får du:

– Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

– Gode arbeidstidsordninger.

– Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.

– Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.

– Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.

– Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag (HABIL).

– Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år (https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)

– En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).

Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/

Kontaktperson:
Jan-Inge Lakså
Stillingstittel: Enhetsleder
Telefon: 90897503
E-post: Jan-Inge.Laksaa@harstad.kommune.no

Søknadsfrist: 02.01.2023

Søk stillingene her!

Foto Steve Nilsen

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.