Skip to content

Fagleder-/ og rådgiver/arealplanlegger – Plan og utvikling – Vefsn kommune

 • by

Ledige stillinger ved Enhet for Plan og utvikling

Vefsn kommune ønsker å knytte til seg 2 dyktige medarbeidere i 100% fast stilling som

 • Fagleder for plan og byggesaksgruppen
 • Rådgiver/arealplanlegger ved plangruppen

Vi er en enhet med 3 fagområder – landbruk, kart og oppmåling, samt plan- og byggesak. Den sistnevnte faggruppen består av fire arealplanleggere og to byggesaksbehandlere. Vi ser etter fagleder med stå-på-vilje og evne til å bidra og utvikle et interessant fagmiljø.

Kommunen er i en fremtidsrettet fase, med stor aktivitet innenfor by- og næringsutvikling. Flere og store næringsaktører vil etablere seg i Vefsn, noe som utløser økt boligbehov, tilrettelagte næringsarealer og behov for gode og fornyede offentlige tjenester innenfor oppvekst og helse.

Til stillingene ligger følgende oppgaver:

Fagleder

 • Faglig ledelse og koordineringsansvar av gruppen, og deltagelse i utarbeidelse og saksbehandling av oppgaver etter plan- og bygningsloven
 • Overordnet kommuneplanlegging, og utarbeidelse av kommunens egne planer
 • Behandling av private planer, dispensasjoner og klagebehandling
 • Byggesak
 • Saksforberedelse til politiske utvalg
 • Saksbehandling og deltagelse i et tverrfaglig miljø
 • Andre oppgaver som naturlig faller inn under faggruppen

Rådgiver/arealplanlegger

 • Være med på å utarbeide kommunens egne planer, herunder temaplaner
 • Behandling av private planer, dispensasjoner og klagebehandling etter plan- og bygningsloven
 • Saksforberedelse til politiske utvalg
 • Saksbehandling og deltagelse i et tverrfaglig miljø
 • Vedlikehold av planregister/planbasen
 • Andre oppgaver som naturlig faller inn under faggruppen

Til stillingen følger en utstrakt kontakt med kunder, myndigheter, politikere og andre aktører, slik at vi gjerne ser at du har gode kommunikasjonsevner. For øvrig ønsker vi at du er strukturert og selvstendig i arbeidet ditt, men også jobber godt i teamet. 

Vi ønsker gjerne at du søker dersom

 • Du har relevant utdanning fra høgskole/universitet, f.eks innenfor geografi, fysisk planlegging/ by- og regionplanlegger, ingeniører, arkitekter og/eller jurister
 • For faglederstillingen gjelder at du kan vise til at du kan lede faggruppen, herunder vise til framdrift
 • Du har erfaring fra offentlig sektor og noe juridisk forståelse
 • Du har kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • Du har kjennskap til og mestrer digitale kartverktøy og saksbehandlingssystemer
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Moderne utstyr i en enhet med høy kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene
 • Trivelige, dyktige og unge kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordningee
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Ved evt. intern opprykk vil aktuelle kandidater vurderes til en rådgiverstilling. Vi ønsker alle velkommen til å søke. Vi ønsker stillingen besatt så fort som mulig.

Kontaktperson:
Enhetsleder Hubertina Doeven
Telefon:+47 90204963
E-post: hubertina.doeven@vefsn.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist 02.01.2023

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement