Skip to content

Tjenesteleder – TFF senter for forebygging – Tønsberg kommune

 • by

Er du vår nye tjenesteleder til en av våre avlastningsboliger for barn og unge?

Liker du ledelse og brenner du for faget ditt? Vi ønsker å ansette deg som kan lede Senter for Forebygging og bidra til at senteret blir virksomhetens kompetansesenter for anvendt atferdsanalyse. Vi er i oppstartsfasen og i første omgang starter vi med å rekruttere 3 vernepleiere for å bygge et kompetanseteam på senteret. I dag tilbyr senteret døgnavlastning til barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser, i tillegg til å administrere et hjemmetiltak. Senteret har ca. 20 årsverk i døgnbemannet turnus.

Senter for forebygging er et av fem tjenesteområder i virksomheten Tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Virksomheten skal sikre at barn og unge får gode, forsvarlige og likeverdige tjenester, og den har tjenester som støttekontakter, aktivitetsgrupper og avlastning. Virksomheten har fem døgnbemannede avlastningssentre og eget brukerråd, og er en av 13 virksomheter i sektor for Mestring og helse.

Tjenesteleder rapporterer til virksomhetsleder.

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Styrkebasert ledelse tett på de ansatte
 • Bidra til å beholde og å rekruttere rett kompetanse
 • Bidra til effektiv ressursstyring
 • Bidra til kvalitet og helhetlig pasient- og brukerforløp med fokus på pasientsikkerhetsarbeidet. Innbyggere skal oppleve at Senter for forebygging fremstår med en enhetlig og helhetlig tjeneste
 • Bidra til koordinering av brukerflyt internt i kommunen
 • Sikre et godt og solid fagmiljø
 • Sikre oppfølging og forbedring av rutiner og systemer
 • Oppfølging av aktuelt lovverk
 • Delta i turnusarbeidet/fagsystemet GAT
 • Opplæring og veiledning

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelor vernepleierutdanning
 • Videreutdanning i ledelse. Søkere med relevant ledererfaring kan også komme i betraktning
 • Ha kjennskap til og ha interesse for anvendte atferdsanalytiske prinsipper som arbeidsmetode
 • Erfaring, forståelse og interesse for økonomioppfølging og budsjett
 • Digitale ferdigheter 
 • Kjennskap til aktuelt lovverk
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Kjennskap til turnusarbeid og fagsystemet GAT
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Kan vise til resultater som leder
 • Utdanning innenfor senterets fagområde
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

Personlige egenskaper

 • Være fremoverlent og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Endringsvillighet og fleksibilitet
 • Må kunne håndtere hektisk dager

Personlig egnethet vektlegges

Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % stilling, med fleksitidsordning etter kommunens retningslinjer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • Varierte og spennende oppgaver
 • Tilgang på bedriftshytte
 • Treningsavtaler

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Kontaktperson:
Kristin Liset
Telefon: +47 48993848
E- post: kristin.liset@tonsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 01.01.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst. Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 4500 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid. Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.