Skip to content

2.gangs utlysning – Miljøpedagog ved Veggli skole

 • by

Vil du være med å forme framtida ved skolen vår? Vi ønsker å utvide laget vårt med en miljøpedagog, og søker derfor etter en miljøpedagog i 100 % fast stilling med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Drive forebyggende arbeid for å skape og vedlikeholde et trygt og godt skolemiljø, både i undervisning og i friminuttene
 • Styrke det målretta arbeidet for et trygt og godt skolemiljø på elev-, gruppe-, klasse- og systemnivå
 • Kartlegge, tilrettelegge og utarbeide tiltak rundt klasser og enkeltelever i samarbeid med kontaktlærerne
 • Veiledning av personale ved behov
 • Undervisning og oppfølging av enkeltelever med spesielle behov
 • Samarbeid med eksterne instanser som PPT, BUP, skolehelsetjenesten og barnevern
 • Tett samarbeid med skolens ledelse og spesialpedagogisk veileder/sosialrådgiver
Kvalifikasjoner
 • Minimum bachelorutdanning primært innen helse-, sosial- eller pedagogiske fag, f.eks. vernepleier, sosionom e.l.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov
 • Analytisk kompetanse og erfaring med barn som har utfordringer faglig og sosialt
 • Erfaring med veiledning
 • Du må kunne lede grupper av elever og bidra med din kompetanse inn i det øvrige personalet
Personlige egenskaper:
 • Du møter elevene med et smil og positive forventninger
 • Du evner å etablere gode relasjoner til elevene våre
 • Du beholder roen i stressende situasjoner
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med elever, foresatte, kolleger, ledelse og andre
 • Du har evne og vilje til å reflektere over egen praksis og er utviklingsorientert
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
 • En spennende og utfordrende jobb i en skole som er i endring og utvikling
 • Mulighet til å påvirke utvikling av skolens pedagogiske arbeid
 • En skole som vektlegger det profesjonsfaglige fellesskapet
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • Tett samarbeid med skolens ledelse
 • Veiledning til nyutdannede

Det stilles krav om politiattest ved tilsetting. Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers

Gjensidig oppsigelsesfrist.

For stillingen gjelder lønn etter avtale.

Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Informasjon om stillingen:

Enhetsleder
Anne Grete Svendsen,
tlf: 95013255
e-post: anne.grete.svendsen@rollag.kommune.no

Assisterende rektor
Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen
tlf 470 79 141
e-post: ann.kathrin.bjorsnrud.aasen@rollag.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 15.01.2023

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Viken fylke, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i underkant av 1400 innbyggere. Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda. Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m. Den største servicebedriften er Rollag kommune med omlag 200 ansatte. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer.

Rollag kommune har en skole- Veggli skole. Dette er en 1-10 skole med ca. 130 elever. Skolen har en delvis aldersblandet organisering. Skolens visjon er <<Mestring, trivsel og læring>>. Skolen er i en endringsprosess og ansatte har stor mulighet til å være med å forme fremtidens skole i Rollag.

Rollag kommune