Skip to content

Ledige vikariater som lærer ved Veggli skole

 • by

Veggli skole har ledig inntil 150 % vikariat i lærerstillinger med tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:
 • Kontaktlæreransvar
 • Arbeide systematisk med tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter
 • Skape et trygt, varmt, raust og inkluderende fellesskap blant elevene
 • Legge til rette for utvikling av nysgjerrighet, skaperglede og samarbeidende elever som bygger kompetanse for fremtiden
 • Kartlegge og følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bruke vurdering aktivt som redskap for utvikling og læring
 • Legge til rette for et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Delta aktivt til å videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdanning med kompetanse innenfor kunst & håndverk, krle, matematikk, naturfag og norsk på barnetrinn og ungdomstrinn
 • Sterk klasseleder og relasjonsbygger
 • God digital kompetanse
Personlige egenskaper:
 • Du har et positivt elevsyn, et blikk for elevenes styrker og har ambisjoner på elevenes vegne
 • Du motiveres av å utgjøre en forskjell for elever som strever faglig eller sosialt
 • Du er en trygg og omsorgsfull lærer med godt humør
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med elever, foresatte, kolleger, ledelse og andre
 • Du har evne og vilje til å reflektere over egen praksis og er utviklingsorientert
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
 • En spennende og utfordrende jobb i en skole som er i endring og utvikling
 • Mulighet til å påvirke utvikling av skolens pedagogiske arbeid
 • En skole som vektlegger det profesjonsfaglige fellesskapet
 • En jobb som gir mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • Tett samarbeid med skolens ledelse
 • Veiledning til nyutdannede

Det stilles krav om politiattest ved tilsetting. Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers
gjensidig oppsigelsesfrist.

For stillingen gjelder lønn etter avtale.

Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Informasjon om stillingene:

Enhetsleder
Anne Grete Svendsen,
tlf: 95013255
e-post: anne.grete.svendsen@rollag.kommune.no

Assisterende rektor
Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen
tlf 470 79 141
e-post: ann.kathrin.bjorsnrud.aasen@rollag.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 15.01.2023

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Viken fylke, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i underkant av 1400 innbyggere. Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda. Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m. Den største servicebedriften er Rollag kommune med omlag 200 ansatte. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer.

Rollag kommune har en skole- Veggli skole. Dette er en 1-10 skole med ca. 130 elever. Skolen har en delvis aldersblandet organisering. Skolens visjon er <<Mestring, trivsel og læring>>. Skolen er i en endringsprosess og ansatte har stor mulighet til å være med å forme fremtidens skole i Rollag.

Rollag kommune