Skip to content

Vikariat – Fagarbeider/assistent ved Veggli skole

 • by

Vil du være med å forme framtida ved skolen vår? Vi har behov for å utvide laget vårt med en fagarbeider/assistent. Vi søker derfor etter en vikar i 100% stilling med snarlig tiltredelse og varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse.

Denne stillingen skal dekke opp vikarbehov som oppstår i det daglige. Den som tilsettes må derfor være fleksibel og like en variert hverdag.

Arbeidsoppgaver:
 • Bistå enkeltelever og elevgrupper i deres skolehverdag, både faglig og sosialt, i undervisningssituasjoner, friminutt og på SFO
 • Være aktivt til stede sammen med elevene
 • Bidra til å skape et trygt og inkluderende fellesskap blant elevene
 • Samarbeide med foresatte
 • Samarbeide tett med andre lærere, fagarbeidere, rådgiver og skoleledelsen
Kvalifikasjoner:
 • Fortrinnsvis fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men annen fagutdanning kan vurderes
 • Erfaring fra arbeid i skolen eller annet arbeid med barn og unge
Personlige egenskaper:
 • Du har et positivt barnesyn og et blikk for barnets styrker
 • Du evner å etablere gode relasjoner til barn/ungdom og er en tydelig voksen
 • Du er trygg, omsorgsfull og har godt humør
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med elever, foresatte, kolleger og ledelse
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
 • En spennende og utfordrende jobb i en skole som er i endring og utvikling
 • En skole som vektlegger det profesjonsfaglige fellesskapet
 • En jobb som gir mulighet for mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom

Det stilles krav om politiattest ved tilsetting. Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers
Gjensidig oppsigelsesfrist.

For stillingen gjelder lønn etter avtale.

Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju. En ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Informasjon om stillingen:

Enhetsleder
Anne Grete Svendsen,
tlf: 95013255
e-post: anne.grete.svendsen@rollag.kommune.no

Assisterende rektor
Ann Kathrin Bjørnsrud Aasen
tlf 470 79 141
e-post: ann.kathrin.bjorsnrud.aasen@rollag.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 15.01.2023

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Viken fylke, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i underkant av 1400 innbyggere. Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda. Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m. Den største servicebedriften er Rollag kommune med omlag 200 ansatte. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer.

Rollag kommune har en skole- Veggli skole. Dette er en 1-10 skole med ca. 130 elever. Skolen har en delvis aldersblandet organisering. Skolens visjon er <<Mestring, trivsel og læring>>. Skolen er i en endringsprosess og ansatte har stor mulighet til å være med å forme fremtidens skole i Rollag.

Rollag kommune