Skip to content

Sykepleier natt – Havsteinekra helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Ved Havsteinekra helse- og velferdssenter er det ledig en fast 70 prosent stilling som sykepleier på natt.

Havsteinekra helse- og velferdssenter har som mål å være en enhet som innehar spesialkompetanse i kommunen innen hørsels- og synshemninger og demensomsorg. Vi har en flott sansehage, enheten ligger landlig til og nær fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for rullestolbrukere og det er gode parkeringsmuligheter.

Havsteinekra helse- og velferdssenter består 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens, 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med sansetap, byomfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde og heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde.

Sykehjemmet gir et heldøgns omsorgstilbud og legger vekt på å skape et trygt, oversiktlig og forutsigbart miljø der pasienten er i sentrum.

Vi har et bredt sammensatt fagmiljø med kompetente ansatte og et godt arbeidsmiljø. Da pasienter ved et helse- og velferdssenter gjerne har sammensatte lidelser, innebærer det å være sykepleier her mange faglige utfordringer. 

Som nyansatt sykepleier vil du få en egen mentor og systematiske veiledningssamtaler med mentor. Vi benytter kalenderplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus.

Vi har en overordnet målsetting om at pasientene skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet.

Havsteinekra ble sertifisert livsgledehjem i 2010 som et av de første i landet. Et livsgledehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter. Vi vektlegger kvalitet på våre tjenester og det legges opp til et aktivt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Bidra til å skape en trygg og god hverdag for våre pasienter
 • Riktig og viktig dokumentasjon
 • Bidra i faste sykepleiermøter med avdelingsleder
 • Godt samarbeid med sykehjemslege
 • Undervisning og veiledning av kollegaer
 • Bidra til å fremme livsglede
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde, gjerne med relevant videreutdanning
 • Evne til å jobbe selvstendig samt på tvers av avdelingene
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig sykepleier
 • Har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Positiv og kan tenke løsningsorientert
 • Har evne til å ta ansvar, samt nytenkning og utvikling
 • Har interesse for fagutvikling
 • Er opptatt av kvalitet og faglig standard
Vi tilbyr
 • Mentorordning
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fagstige som gir rom for ytterligere lønnsvekst
 • Sykepleiere som jobber natt har et funksjonstillegg på 40 000,- ekstra pr år ut fra stillingsprosent
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø, med mye arbeidsglede
 • Kompetanseheving, fagutvikling og internundervisning
 • Fagdager
 • Samarbeid med skoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet
Kontaktinformasjon

Jofrid Pernille Aspnes, Enhetsleder, 91672293
Marte Henriksen Landrø, Avdelingsleder, 476 05 269

Arbeidssted

Havsteinekra 9
7021 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:4591558322
Stillingsprosent: 70%
Fast
Søknadsfrist: 18.12.2022

Søk stillingen her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.