Skip to content

Enhetsleder teknisk – Tinn kommune

 • by

Vi har ledig meningsfull og utfordrende lederstilling som

Enhetsleder teknisk (teknisk sjef)

Tinn kommune har rundt 5 500 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo. Byen Rjukan er kommunesenter.

Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdanningstilbud og gode tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.

Reiselivet i kommunen er godt utviklet med flere enestående attraksjoner. Rjukan ble i 2015 et objekt på UNESCO`s verdensarvliste for sin spesielle arkitektur og godt bevarte industrihistorie.

Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi prioriterer tiltak som videreutvikler kommunens service. Vi har et godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

 Enhet teknisk består av avdelingene:

 • Bygg, veg og anlegg (BVA)
 • Vann og avløp (VA)
 • Brann
 • Renhold
 • Renovasjonsordningen

Enhetslederen har følgende hovedoppgaver av generell karakter:

Enhetsleder teknisk er delegert for teknisk enhets daglige drift og utvikling, herunder ligger:

 • Enhetens daglige drift (daglig drift, planlegging, forvaltning av ressurser innen enhetens gitte (vedtatte rammer)
 • Utarbeide og følge opp resultatkravene som ligger til enheten
 • Personalansvar og personalhåndtering innen eget ansvarsområde
 • Økonomisk styring, oppfølging og rapportering
 • Saksbehandling for gjeldene enhets fagområde
 • HMS ansvar innen eget ansvarsområde
 • Arbeid med organisasjonskultur og medarbeiderutvikling innen eget ansvarsområde
 • Arbeid med faglig og etisk utvikling innen ansvarsområdet
 • Sørge for koordinering og samhandling mellom fagområdene i egen enhet
 • Service- og tjenesteutvikling, sette kvalitetsmål og ta initiativ til brukerdialog
 • Ivareta kommunedirektørens ansvar for internkontroll innen eget ansvarsområde

Enhetsleder deltar i lederforum (forum for enhetsledere) og rapporterer til kommunedirektøren (kommunalsjef for tjenesteområde samfunn). Vi søker en synlig, tydelig og handlingsorientert leder som fremmer utvikling, motivasjon, engasjement og samarbeid.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (høgskole/universitet, minimum bachelor eller master) Det er ønskelig med videreutdanning innen ledelse.
 • God kunnskap om tjenesteområdet og offentlig forvaltning
 • Grunnleggende og framtidsretta digital kompetanse
 • Resultatorientert med solid økonomiforståelse
 • Ledererfaring

Vi trenger en person med gode lederegenskaper og faglig tyngde, som helst har kommunalteknisk utdanning på høgskolenivå med kompetanse, erfaring og preferanse for kommunalt utviklingsarbeid, ledelse, innovasjon og endring.Lederegenskaper som tydelighet, Gjennomføringskraft, evne til strategisk, overordna og helhetlig planlegging og gode kommunikasjonsferdigheter er nødvendig.

Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team, samt å involvere, motivere og samhandle med medarbeidere vil bli vektlagt. Det forventes at enhetsleder bidrar til utvikling og helhetstenking også utenfor eget ansvarsområde.

Lønn etter avtale.

Stillingen er ledig for tiltredelse.

Søknadsfrist: 9. januar

Ved spørsmål om stillingens innhold kontakt:

Svein Aannestad (fungerende kommunalsjef samfunn) tlf 971 80 480 eller Ingebjørg Skavlebø (personal- og organisasjonssjef) 995 67 891

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 09.01.2023


Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service. Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke. Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø