Skip to content

Fagansvarlig kommunale bygg – Tysvær kommune

  • by


Fagansvarlig kommunale bygg – Tysvær kommune

Ønsker du faglige utfordringer og en ansvarsfull stilling innen drift og vedlikehold av kommunale bygg i Tysvær kommune? Vil du være del av et godt og etablert fagmiljø med god og bred kompetanse innen fagområdet bygg?

Vi søker etter en engasjert fagansvarlig med høyere utdanning og/eller lang erfaring innen drift og vedlikehold av bygg.

ANSVAR OG OPPGAVER:
• ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg
• faglig kontaktperson for byggdriftere innenfor ansvarsområdet; Kommunale bygg
• gjennomføre driftsmøter innen ansvarsområdet og bidra til faglig utvikling for våre medarbeidere
• generell og prosjektbasert økonomioppfølging og rapportering, samt fakturabehandling
• oppfølging av service- og rammeavtaler knyttet til kommunale bygg
• HMS-ansvar, herunder kontinuerlig arbeid med arbeidsrutiner, avvik og forbedringer

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:
• ingeniørfaglig utdanning, gjerne innen bygg og anlegg eller annen relevant utdanning 
• lang arbeidserfaring innen bygg og byggdrift kan kompensere for manglende utdanning
• du må ha relevant erfaring fra drift og vedlikehold og god kjennskap til FDV programmer og FDV-dokumentasjon
• stor fordel med erfaring fra arbeid med eiendomsforvaltning
• erfaring med dokumentasjon og generell bruk av IT-verktøy
• førerkort kl. B
 

PERSONLIGE EGENSKAPER:
• strukturert og god på planlegging
• lagspiller som trives med å dele kunnskap
• kommuniserer på  tillitsfull og motiverende måte
• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• interesse for teknologi og kontinuerlig forbedring
• personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr en solid og tverrfaglig arbeidsplass i en organisasjon med et positivt arbeidsmiljø og faglige utfordringer. Vi har ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 16.01.2023

Teknisk Drift er inndelt i fagområdene vei, idrett og park, bygg, vann og avløp og avdeling renhold. Fagområdet bygg har ansvar for vedlikehold av alle kommunalt eide bygg og boliger. Fagområdet vei, idrett og park forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale veier inkludert gang- og sykkelveier, og grønt- og idrettsanlegg. Avdeling renhold utfører renhold i de fleste kommunale bygg. Fagområdet vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vann og avløpsnettet. Teknisk Drift er samlokalisert med avdeling for arbeidstrening til Seksjon for Arbeid og Inkludering (AoI) og Hjelpemiddellageret i det nye Driftsbygget på Eikeskog. En samlokalisering som har gitt Drift og avdeling for arbeidstrening hos AoI grunnlag for utvidet samarbeid med oppgaver som skal løses i Tysvær kommune.

Tysvær kommune