Skip to content

Kommunalsjef teknisk – 100 % fast stilling – Heim kommune

 • by

Heim kommune har pga. omorganisering til trenivå-modell opprettet en ny stilling som kommunalsjef for sektor Teknisk. Stillingen innehar funksjonen som sektorsjef, herunder resultat, økonomi- og personalansvar for sektoren.

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Stillingsbeskrivelse

 • Faglig ansvar for kommunens tekniske sektor
 • Lederansvar for sektoren
 • Ansvar for å utvikle og videreføre forsvarlig drift
 • Saksbehandling og informasjonsarbeid ovenfor folkevalgte organer
 • Pådriver i arbeidet med langsiktig utvikling, vedlikehold og forvaltning av eiendom, veg, samt vann og avløpsnett
 • Systemansvar som det følger av sektorens IT-behov
 • Ansvar for å utvikle kommunen økonomisk, planmessig, og innenfor kommunalteknikk
 • Utvikle kommunens system for klimaregnskap og budsjettering

Teknisk sektor i Heim kommune har en ordinær oppgaveportefølje med avdelinger som renhold, kommunalteknikk, bygg og eiendom, ikt, brann og redning. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Søkere med samfunnsfaglig, juridisk og/eller teknisk bakgrunn kan være av interesse
 • Solid erfaring fra ledelse, særlig i offentlig sektor
 • God kunnskap om og erfaring fra arbeid med kommunal økonomi
 • Strategiske evner, med gode resultater fra tidligere oppgaver
 • Erfaring med arbeid i politisk styrte organisasjoner, og kommunikasjon i tilknytning til disse
 • Særlig viktig å ha høye ambisjoner på vegne av kommunen, inkludert en utpreget positiv holdning til å opprettholde en høy servicegrad for innbyggere og næringsliv som trenger tjenester fra Teknisk.
 • Gode IKT- kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Samfunnsengasjert med god evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid, men også kapasitet til å jobbe selvstendig. Nøyaktighet og tillitsvekkende fremtreden er viktige egenskaper for kommunalsjef teknisk. Jobben krever presentasjon av saker både internt og eksternt, og vi vil også vektlegge evner til god muntlig og skriftlig framstilling. Vi legger vekt på at vår nye medarbeider skal være en god bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. Det er avgjørende viktig å være opptatt av at Heim kommune skal være en positiv kommune med godt omdømme, rask saksbehandling og handlekraftig ledelse og medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Heim kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemming.


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ambisiøs arbeidsgiver med sterkt fokus på utvikling og muligheter
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste 

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. avtale, men med konkurransedyktige betingelser. 

Stillingen er unntatt overtidsbestemmelsene.

Det er viktig at alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet blir utfylt. Dette gjelder også for faste ansatte som søker på internt utlyste stillinger. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.01.2023

Heim kommune ligger langs Trøndelags kyst og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser. Kommunen har ca. 6000 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell. Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer. Sammen griper vi mulighetene.

Heim kommune