Skip to content

Økonomisjef, Oslo kommune, Bydel Ullern

  • by

I Bydel Ullern ønsker vi å bidra at våre innbyggere lever trygge og selvstendige liv gjennom et fremtidsrettet tjenestetilbud. Bydelen ligger vest i Oslo, med nærmere 680 årsverk og omlag 34000 innbyggere. I Bydel Ullern bryr vi oss om hverandre – og vi tror ansatte som trives på jobben skaper bedre tjenester for bydelens beboere. 

Bydel Ullern ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av kvinner og menn i alle stillingskategorier på alle nivåer. Personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres til å søke. Bydel Ullern legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Økonomisjef søkes!

Er du en person som er klar for nye og spennende utfordringer så bør du vurdere å søke denne stillingen!

Bydel Ullern søker økonomisjef  med ansvar for økonomi og analysearbeidet i bydelen. Vi søker en utviklingsorientert, strategisk og relasjonsorientert  leder som kan ivareta overordnet ledelse av bydelens økonomi- og virksomhetsstyring. Bydelens budsjett tildeles gjennom overføringer fra Bystyret, og er i 2023 på 1,347 mrd. kr.

Du har bred erfaring fra virksomhetsstyring og er opptatt av å gjøre bydelens ledere og medarbeidere gode. Vi satser på digitalisering og tjenesteutvikling for å løse våre oppgaver. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper! Du deltar i bydelens ledergruppe.

Ansvarsområder er virksomhetsstyring, regnskap, innkjøp og internkontroll. Med deg på laget har du økonomikonsulent og regnskapsmedarbeidere.

Arbeidsoppgaver

– Utarbeidelse av budsjett og økonomiplan
– Virksomhetsstyring, prognostisering, rapportering og regnskapsavslutning
– Utarbeidelse av analyse og styringsinformasjon
– Prosess- og prosjektledelse, koordinering, planlegging, rapportering
– Veiledning og oppfølging av ledere i økonomi- og budsjettstyring
– Oppfølging av økonomi og regnskapsområdet
– Andre oppgaver innenfor relevant fagområde

Kvalifikasjoner

– Mastergrad innen økonomi eller annen relevant høyere økonomisk utdanning.
– Dokumentert erfaring med budsjettering, økonomistyring, prognostisering, statistikk og gevinstrealisering

– Du er god til å sammenstille og presentere komplekse økonomidata fra større datasett
– Du tenker helhetlig og ser det store bildet, samtidig som du setter deg inn i detaljer og har oversikt
– Du setter deg raskt inn virksomhetens løpende problemstillinger og tjenesteområder
– Du sikrer god framdrift

Relevant erfaring fra kommunesektoren er ønskelig

Personlige egenskaper

– Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
– Du er trivelig og liker både folk og tall
– Du er systematisk og strukturert
– Du har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

– En attraktiv arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
– Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
– Fleksibel arbeidstid
– Lønn etter avtale
– Gode pensjonsordninger

Søknadsfrist: 1. januar 2023.

Søk her