Skip to content

Avdelingsleder – Hjemmetjenesten Sentrum i Verdal kommune

 • by

Virksomhetsområde Hjemmetjenesten skal ansette avdelingsleder. Avdelingsleder er for tiden leder i hjemmetjenesten i Sentrum i Verdal kommune. Tjenesten yter pleie og omsorgsoppgaver til hjemmeboende brukere.  Tjenesten består av 43 årsverk og 65 ansatte. Avdelingen ledes av to avdelingsledere. 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder sin oppgave er: 

– Fag, personal – og økonomiansvar.
– Følge opp politiske målsettinger, strategier og beslutninger.
– Videreutvikling av helseområdet i samskaping med innbyggere, andre virksomheter i og utenfor kommunen, tillitsvalgte og vernetjenesten.
– Omorganisering i tjenesten kan bli nødvendig. 

Kvalifikasjoner

– Bachelor i sykepleie / vernepleie.
– Relevant lederutdanning – ledererfaring med relevant måloppnåelse kan kompensere for manglende lederutdanning.
– Ledererfaring.
– God økonomiforståelse.

– Erfaring med utarbeidelse av turnus er ønskelig.

– God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
– Erfaring fra omstillingsarbeid.
– God samhandlingskompetanse.
– Førerkort klasse B.
– Interesse for ny teknologi og velferdsteknologi, og villig til å bidra i utviklingsarbeid og innføring av tilgjengelig teknologi hjemmetjenesten.
– Forståelse for helse- og velferdstjenesten utfordringer og utviklingsbehov.

Personlige egenskaper
 • Bygge relasjoner og oppnår resultater gjennom samskaping.
 • Arbeidsdagen er preget av høyt tempo og du må være strategisk og ha evne til  å prioritere og delegere for å sikre effektiv bruk av kompetanse og ressurser.
 • Er trygg, tydelig og engasjert.
 • Evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Er strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Stå i ufordringer og er opptatt av samhandling, utvikling og anattes medvirkning. 
 • Er endringsvillig og evner å lede en avdeling i endring.
 • Har evne til å motivere og utvikle ansatte inn i fremtidens tjenester.
 • Har evne til helhetsforståelse for kommunens helse- og velferdstjenester.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø i utvikling  med gode kolleger.
 • Spennende omstilling- og utviklingsarbeid.
 • Innføring av felles digital plattform for helsetjenesten og pasienter – Helseplattformen, innføres i Verdal kommune i februar 2023. Dette vil være en prioritert oppgave i tjenesten 2023.
 • Introduksjonsprogram for nyansatte i kommunen.
 • Kollegastøtte i ledeteam i virksomheten.
 • Lønn etter avtale

Politiattest må fremvises ved ansettelse.

Kontakt:
Linda Rennemo – Virksomhetsleder
Mobil: 93426870
E-post: linda.iren.rennemo@verdal.kommune.no

Søknadsfrist: 02.01.2023

Søk stillingen her!

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

– Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

– Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

– Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.