Skip to content

Økonomirådgiver og Strategisk rådgiver økonomi – Kongsvinger kommune

 • by

Kongsvinger kommune er regionsenter i Norges grønne hjerte og sammen med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører er målet å skape et grønt og pulserende samfunn. Kongsvinger ligger sør-øst i Innlandet fylket og er en  by- og landkommune i naturskjønne omgivelser.

Er du en lagspiller, har et godt strategisk blikk og vil bidra til god økonomistyring slik at kommunen kan yte et godt tjenestetilbud, da kan du være vår nye strategiske rådgiver økonomi eller økonomirådgiver?  Vi har ledig to interessante og spennende stillinger knyttet til å videreutvikle kommunen. 

Strategisk rådgiver innen økonomi vil ha en del av  sin stilling tilknyttet strategi- og utviklingsforum som er et sekretariat for rådmannens lederteam, og skal gi kvalifiserte råd i strategisk utviklingsarbeid. Sekretariatsfunksjonen vil være direkte tilknyttet rådmannen, mens personal og øvrig fagansvar er lagt til økonomisjef. Sekretariatsfunksjonen skal kombineres med øvrig arbeid innenfor økonomi.

I stillingen som økonomirådgiver vil du ha en viktig rolle i økonomistyringen og den økonomiske planleggingen i kommunen. Du trenger også her ha et strategisk blikk. Du vil bidra aktivt inn i budsjett og økonomiplanarbeid og rapportering. 

Arbeidsoppgaver

Økonomirådgiver:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Månedlig rapportering og årsavslutning
 • Saksbehandling 
 • Analyse og beregninger både for drift og investering
 • Brukerstøtte og opplæring

Strategisk rådgiver vil i tillegg:

 • Bidra til å sikre et godt beslutningsgrunnlag for valg og prioriteringer av utviklingsaktiviteter
 • Holde oversikt over pågående aktivitet og nye initiativ
 • Bidra til god ressursstyring, identifiserer og analyserer muligheter og potensiale i kommunens utvikling
 • Ha god oversikt over kommunens strategiske valg og politiske saker som bidrar til helhetlig tenkning 
 • Øvrige oppgaver vil tilpasses innen økonomirådgiverfunksjon

For begge stillingen kan andre oppgaver  påregnes etter behov

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Erfaring innenfor stillingens ansvarsområde
 • Erfaring fra prosessledelse, utviklings- og analysearbeid er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Strategisk og analytisk
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevne
 • Målrettet og resultatorientert
 • Er selvstendig og ser sammenhenger både i organisasjonen og i samfunnet
 • Evner å arbeide strukturert og med flere saker samtidig
 • Er god til å bygge relasjoner i og utenfor organisasjonen
 • Har utpregede samarbeidsevner og trives med å skape løsninger i fellesskap 

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Relevant kompetanseutvikling
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Malin Westby, Økonomisjef, 915 98 638

Søknadsfrist: 08.01.2023

Søk stillingene her!

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.