Skip to content

Vikarat som rådgiver landbruk 100% – Lyngdal kommune

  • by

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 800 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling, landbruksforvaltning, eiendomsforvaltning, beredskap, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at kommunen skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen.

LEDIG VIKARIAT SOM RÅDGIVER LANDBRUK

Det er ledig en 100% stilling som rådgiver innen landbruk. Viktig oppgaver vil være saker innenfor tradisjonelt landbruk, dvs jord- og skogbruk, viltforvaltning, tilleggsnæringer, kulturlandskap, biologisk mangfold, miljøsaker tilknyttet landbruk og oppgaver knyttet til tilskuddsordninger. Arbeidssted er Konsmo, Lyngdal kommune.

Tiltredelse snarest. Vikariatet løper til 31.12.2023, men med mulighet for forlengelse.

Krav til stillingen:

– Krav om minimum 3-årig høyere utdanning inn fortrinnsvis landbruk eller annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole.
– Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller saksbehandling innen relevante fagområder.
– Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
– Det er viktig med erfaring fra landbruk.

Personlige egenskaper

  • Opptatt av landbruksnæringa og å ivareta kommunens ansvar som en god tilrettelegger for næringa.
  • Effektiv, nøyaktig, strukturert og selvstendig
  • Løsningsorientert, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
  • Serviceinnstilt og brukerorientert
  • Evne til fleksibilitet og engasjement

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr:

– Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
– Trivelig arbeidsmiljø
– Fleksibel arbeidstid
– Lønn etter avtale.

 Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Søknadsfrist 8.januar 2023

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes på telefon 41 10 11 44.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 08.01.2023.