Skip to content

Klima- og miljørådgiver til Ringerike kommune

 • by

Vil du gjøre en forskjell for klimaet og naturmiljøet i Ringerike? 

Ringerike kommune søker en engasjert klima- og miljørådgiver som ønsker å bidra til at kommunen når sine mål om en bærekraftig samfunnsutvikling. Målene inkluderer å redusere klimagassutslipp, ta vare på naturmangfold og økosystemer og tilrettelegge for friluftsliv.  

Enhet for klima- og miljø har en pådriverrolle for klima- og miljøarbeidet på tvers av kommunens sektorer og ut mot innbyggere og næringsliv. Vi har ansvar for planer og styringssystemer innen fagområdet, herunder oppfølging av målene kommunestyret har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel om å ta vare på naturmiljøet og å redusere klimagassutslipp (bærekraftmål 13 og 15). Viktige verktøy vi har ansvar for inkluderer klimabudsjett, miljøledelse gjennom Miljøfyrtårn og arealregnskap. Vi er en liten enhet på fem personer (inkludert klima- og miljøsjef), men jobber med et bredt fagfelt og samarbeider tett med mange internt i kommunen og eksternt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår. Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er å: 

 • videreutvikle klimabudsjett som styringsverktøy og delta i utvikling og gjennomføring av klimaprosjekter og tiltak i samarbeid med ulike sektorer i kommunen, regionalt klimanettverk, innbyggere og næringsliv
 • bidra faglig innen naturmangfold og andre klima- og miljøtema inn i kommunens arealplanlegging og arbeid med arealregnskap
 • bidra inn i arbeid med handlingsplaner innen vannmiljø, forsøpling og friluftsliv
 • koordinere og gjennomføre andre tiltak, prosjekter og planer innen fagområdene klima, bærekraftig ressursbruk/sirkulærøkonomi, naturmiljø og tilrettelegging for friluftsliv

Arbeidsoppgavene vil så langt som mulig tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. 

Kvalifikasjoner
 • bestått utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis som naturviter, naturforvalter, biologi, miljø- og energiledelse, samfunnsøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, arealplanlegger e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav. 
 • bred faglig innsikt og interesse innen klima- og miljøforvaltning er ønskelig, fagkretsen bør inkludere kompetanse innen forvaltning av naturmangfold og naturtypekartlegging
 • erfaring innen et eller flere av følgende fagtema vil telle positivt: miljøledelse, arbeid med klimabudsjett og/eller kommunal klima- og energiplanlegging, sirkulærøkonomi, klimaprosjekter som involverer innbyggere og næringsliv, naturforvaltning, arealregnskap, arealplanlegging, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk, tilrettelegging for friluftsliv, GIS
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser 
 • gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. 
 • Du er engasjert og mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. 
 • Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. 
 • Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. 

Det vil bli lagt stor vekt på om du er personlig egnet. 

Vi tilbyr
 • muligheten til å være med å påvirke Ringerikes areal- og samfunnsutvikling i klima- og miljøvennlig retning 
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det 
 • inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag, innebandy, fotball og turglade kollegaer 
 • fleksitid og fleksibel ferie 
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP  
 • kake på fredager 
 • lønn etter avtale 

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden. 

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). 
Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Du må søke på stillingen elektronisk.

Kontaktinformasjon

Bente Elsrud Anfinnsen, Klima- og miljøsjef (enhetsleder), 93608721, bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no

Søknadsfrist: 20.01.2023

Søk stillingen her!

Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.  

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling. 

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune