Skip to content

Byggesaksbehandler i 100 % fast stilling – Søndre Land kommune

 • by

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.

Byggesaksbehandler

Grunnet noe omrokkeringer i avdelingen, søker Søndre Land kommune etter ny byggesaksbehandler i 100 % fast stilling. Stillingen er plassert i avdeling Arealforvaltning som omfatter landbruksforvaltning, bygge- og delingssaker, arealplanlegging, oppmåling/geodata og vilt- og miljøforvaltning.  Avdelingen har i dag 8 stillinger som inkluderer to byggesaksbehandlere.

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvarsområdene vil være:

 • Bygge- og delingssaker etter Plan- og bygningsloven, inkludert saksforberedelse for politisk behandling.
 • Matrikkelføring av bygg, tildeling av adresser og eventuelle andre registreringsoppgaver.
 • Tilsynssaker i samarbeid med andre kommuner
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Faglig veiledning overfor publikum og ansvarlige foretak i byggesaker.
 • Delta i forbedringstiltak i forhold til digitalisering og effektivisering av prosesser

Det forutsettes tett samarbeid med saksbehandlere på avdelingen og med Teknisk drift. Avdelingen er liten og det kan påregnes andre gjøremål utover kjerneoppgavene, alt etter avdelingens behov og kompetanse/interesse hos søker.  Arbeid innenfor arealplanlegging er påregnelig i perioder.  Det bes om at søkere beskriver kompetanse utover byggesaksoppgaver, som kan dekke arbeidsoppgaver ved avdeling Arealforvaltning nevnt ovenfor.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er utadvendt, god til å skape relasjoner, uredd for nye utfordringer og til å ta i bruk ny teknologi.
Stillingen krever en stor grad av selvstendighet og evne til å takle mange utfordringer samtidig.
Dette fordrer igjen vilje til å lære, fleksibilitet og at søker er løsningsorientert.  

 • Utdannelse fra fagskole, høgskole eller annen relevant høyere utdanning, og relevant erfaring.
 • Juridisk kompetanse kan være et fortrinn
 • Kjennskap til Plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og Matrikkelloven vektlegges.
 • Kunnskap om/erfaring med digitale geodata/GIS og offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Engelskkunnskaper verdsettes også.
 • Gode IT-kunnskaper.

Vi tilbyr:

Utfordrende, interessante og tverrfaglige oppgaver og faglige utviklingsmuligheter. Opplæring for utfylling av nødvendig fagkompetanse, bl.a. matrikkelførerkurs. Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Fleksibel arbeidstid.

Pensjons- og forsikringsordninger (KLP). Lønn etter avtale.

Hjelp til å skaffe bolig og dekning av flytteutgifter etter fastsatte regler.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie. Kommunen har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Prøvetid 6 måneder 

Kontaktperson:

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lars Harald Weydahl

tlf: 41 33 75 60

Søknad sendes:

Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad (se www.sondre-land.kommune.no  under  «Stilling ledig»

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju og forespørsel.

Hvis du ønsker ditt navn unntatt fra offentlig søkeliste, skal det begrunnes (jfr. Offentlighetslova § 25). Dette må gjøres i søknadsfeltet. Du vil bli kontaktet dersom ditt ønske ikke kan etterkommes.

Søknadsfrist: 23.01.2023.       

Søk stillingen her!

Søndre Land kommune

Søndre Land hører til Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, en time til snaufjell og halvannen time til Gardemoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, frisk luft, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.