Skip to content

Enhetsleder – Tekniske tjenester – Smøla kommune

  • by

Spennende lederstilling ledig på Smøla

Om stillingen

Enhet for tekniske tjenester har ansvar for Smøla kommunes infrastruktur og tjenester når det gjelder vannforsyning, avløp, veier, vaktmestertjeneste og teknisk vakt. 

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder tekniske tjenester. Enhetsleder har det overordnede lederansvaret for enheten, og har kommunedirektøren som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten Tekniske tjenester herunder budsjett- og resultatansvar, personalansvar og fagansvar.

Kompetansekrav

  • Høgskole- eller universitetsutdanning innenfor relevant fagområde
  • Allsidig og relevant arbeidserfaring
  • Lederkompetanse

Søkere bør være utviklings- og resultatorientert og ha god økonomisk vurderingsevne samt kunne arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

  • En utfordrende og interessant lederstilling
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 15.01.2023

Kontaktperson:
Tove Norøm Rokstad Telefon:+47 93014960
E-post: tove.rokstad@smola.kommune.no

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.