Skip to content

Folkehelsekoordinator til Rennebu kommune

 • by

Vi søker

Folkehelsekoordinator i 50% vikariat til 15.02.2024. Stillingen har koordinatoransvaret for folkehelse i kommunen. En bør i denne stillingen være samfunnsengasjert og like å jobbe selvstendig, ha en god dialog med innbyggere og andre aktører og kunne drive prosesser fremover. Stillingen er underlagt avdelingsleder innen Helse og familie.

Oversiktdokumentet for folkehelsearbeid i Rennebu kommune er ferdig utarbeidet og det er kommet forslag om satsningsområder. Dette skal vedtas politisk før jul.

Hovedarbeidsområder

 • Oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer og utviklingstrekk
 • Arbeide med sektorovergripende tiltak iht. utfordringsbildet
 • Arbeide ut fra det systematiske folkehelsearbeidet
 • Være pådriver i samhandling og tverrsektorielt folkehelsearbeid
 • Engasjere lokalsamfunnet, lag og foreninger
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • Gjerne erfaring og faglig kompetanse innen hovedarbeidsområdene
 • Interesse for utviklingsarbeid og prosjektarbeid
 • Erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Førerkort klasse B
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring, engasjement og personlige egenskaper kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en medarbeider som er faglig og personlig tillitvekkende, og som har evner til å engasjere og ønsker å jobbe for en god folkehelse i kommunen
 • Søker må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • Søker er initiativrik, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Rennebu kommune etiske retningslinjer er styrende for organisasjonen 

Kontaktperson:
Merete Olsen
Telefon: +47 46902410
E-post :merete.olsen@rennebu.kommune.no

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post så vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Vi ønsker ikke attester og vitnemål i første omgang, det blir aktuelt ved et intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 08.01.2023

Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg – både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu!