Skip to content

Kommuneoverlege/fastlege til Rennebu kommune

 • by

80 % fast stilling fra 1. mars 2023.

Beskrivelse av arbeidssted

Legetjenesten i Rennebu har 3 fastlegestillinger og 1 Lis 1-stilling. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Legetjenesten har kontorer ved Rennebu Helsesenter sammen med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester. Stillingen kan vurderes delt i 40 % som kommuneoverlege og 40 % som fastlege. Dette forutsetter kandidater til begge funksjonene.

Hovedarbeidsområder

 • Kommuneoverlege i 40 % stilling inkl. faglederansvar for legetjenesten og samfunnsmedisinske oppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver for helse- og omsorgstjenesten
 • Fastlønnet fastlegestilling med listeansvar for ca. 400 pasienter
 • Det er fastlønn for hele stillingen
 • Øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid sammen med øvrige leger ved legekontoret
 • Legevakt i interkommunalt samarbeid med Orkdalsregionen som for tiden innebærer 2 – 3 vakter per måned

Vi søker etter en medarbeider med følgende kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som allmennlege
 • Spesialitet innen allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin
 • Det er ønskelig med allmennmedisinsk erfaring og erfaring fra jobb som kommuneoverlege
 • Evne til gjennomføringskraft
 • God samhandlingskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
 • Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig
 • Kjennskap til lovverk
 • Gode datakunnskaper

Personlig egnethet blir vektlagt.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonlloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Rennebu kommunes etiske retningslinjer er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Gode og erfarne kollegaer og kvalifisert hjelpepersonell
 • Stor grad av tverrfaglig samarbeid med ulike fagtjenester i kommunen
 • Kommunalt driftsansvar for lokaler, utstyr og hjelpepersonell
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktperson:
Ingrid Fagerli
Telefon:+47 454 68 490
Epost: ingrid.fagerli@rennebu.kommune.no

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post så vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Vi ønsker ikke attester og vitnemål i første omgang, det blir aktuelt ved et intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist 15.01.2023

Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg – både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu!