Skip to content

Kreftsykepleier – Rennebu kommune – Hjemmetjenesten

 • by

Vi søker

100 % kreftsykepleier fast stilling dag/kveld med hver tredje helg  

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu Kommune har nylig tatt i bruk et nytt sykehjem med 16 plasser og en egen rehabiliteringsavdeling med 6 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en betydelig satsning på hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten i Rennebu består nå i tillegg til utetjenester av 19 boliger med heldøgns heldøgnsomsorg. Vår overordnede målsetning er at vi skal få mulighet til å få bo hjemme så lenge som mulig. Helsefremming, forebygging, mestring, rehabilitering og velferdsteknologi er sentrale satsninger i tjenestetilbudet til våre innbyggere.  

Vi søker etter flere på laget som skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rennebu.  

Hovedarbeidsområder

 • Oppgaver innen pleie og omsorg i hjemmebasert omsorg 
 • Sykepleierfaglig ansvar  
 • Avsatt 20 % i turnus som kreftkoordinator i kommunen, 1 fast dag i uken.  
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper  
 • Dokumentasjon  
 • Tverrfaglig samarbeid  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som kreftsykepleier eller sykepleier som ønsker videreutdanning innen kreftomsorg 
 • Beherske norsk og inneha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig  
 • Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere  
 • Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag 
 • Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig  
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team  
 • Førerkort klasse B 
 •  
 • Personlig egnethet og evne til samhandlingskompetanse vektlegges.  

Rennebu kommunes etiske retningslinjer er styrende for organisasjonen

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  
 • Lønn etter avtaleverk. 4 års ekstra ansiennitet inntil 10 år 
 • God pensjons- og forsikringsordning 

Kontaktperson:
Dordi Sandhaugen
Telefon: +47 90691889
E-post: dordi.sandhaugen@rennebu.kommune.no

Politiattest

Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post så vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Vi ønsker ikke attester og vitnemål i første omgang, det blir aktuelt ved et intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 16.01.2022

Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg – både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu!