Skip to content

Økonomisjef til Sørreisa kommune

 • by
Om stillingen

Vår økonomisjef slutter, og vi søker hennes etterfølger.  
Økonomisjefen er direkte underlagt kommunedirektøren, og er med i kommunedirektørens strategiske ledergruppe. En viktig forutsetning for god styring og drift av kommunen er god økonomistyring og god samhandling mellom kommunens tjenester. Økonomisjefen spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Rammebetingelsen for kommunene er i stadig endring. Dette krever en økonomistyring som både har fokus på den daglige oppfølging, ledelse av prosesser og det å kunne gi klare styringsråd i et helhetlig og lengre perspektiv.  

Vi søker en person med sterk faglig kompetanse og analytiske evner, som bidrar til god utvikling, økonomistyring og forvaltning.

Ansvar/arbeidsoppgaver
 • Lede det tverrfaglig arbeidet med kommunens styringsdokumenter som økonomi- og handlingsplan, årsbudsjett, rapportering og årsmelding 
 • Bidra med støtte til kommunens ledelse og politisk styre i økonomiprosesser for oppgaver med økonomiske vurderinger, tilrettelegging for beslutninger og kvalitetssikring av økonomidokumenter innenfor de ulike kommunalområdene og sektorovergripende områder. 
 • Økonomistyring, økonomioppfølging og internkontroll 
 • Pådriver i utviklingsarbeid innenfor økonomiområdet 
 • Veiledning og opplæring til enhetsledere og andre i økonomifaglige spørsmål 
 • Saksbehandling overfor folkevalgte organer 
 • Lede kontinuerlige forbedringsprosesser 
 • Støtte, veiledning og kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser, herunder utarbeidelse av anbudsdokumenter  
Vi ser etter deg som:
 • Har høyere utdanning på bachelor eller masternivå innenfor økonomi 
 • Har bred erfaring med og god innsikt i økonomiarbeid, fortrinnsvis fra kommunesektoren 
 • Har evne til å se helheter, god organisasjonsforståelse og kan jobbe strategisk med et langsiktig økonomisk blikk  
 • Er strategisk og utviklingsorientert 
 • Er selvstendig, faglig dyktig og resultatorientert 
 • Har stor arbeidskapasitet, leverer på tid og sterkt engasjement i jobben 
 • Har god kommunikasjonsevne og samarbeidsevne  
 • Har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 
Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø 
 • En interessant og sentral stilling med muligheter til påvirkning 
 • God pensjonsordning 
 • Lønn i h.h.t avtale 
Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Lønn etter tariff/avtale. Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til kommunedirektør Margrethe Hagerupsen, telefon 977 64 462 eller margrethe.hagerupsen@sorreisa.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista. 

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden “Søk stillingen”

Søknadsfrist: 22. januar 2023

Søk stillingen her!

Sørreisa kommune

Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3400 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 280 årsverk. Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider.