Skip to content

Avdelingsleder hjemmesykepleien 100 % stilling – Kragerø kommune

 • by

Gode hjemmetjenester ledes av flinke folk! Er du vår nye avdelingsleder?Hjemmesykepleie ytre kommune

Hjemmesykepleien er en avdeling i virksomhet for Hjemmebaserte tjenester. Avdelingsleder har fag- og personalansvar for sin avdeling og inngår i virksomhetsleders ledergruppe. Avdelingen yter tjenester i hjemmet som omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie.

Tjenestetilbudet er behovsprøvd og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Vi jobber med implementering av hverdagsrehabilitering, og har fokus på bruk av ulike hjelpemidler og velferdsteknologi som supplerer brukerens egne ressurser. Vårt mål  er at brukere og pårørende skal oppleve en god faglig tjeneste og en god relasjon mellom ansatt/bruker/pårørende.

Vi søker etter deg som har lederutdanning og ledererfaring, et stort engasjement for velferdsteknologi og med fokus på iverksettelse av tiltak for å sikre at innbyggerne skal få bo hjemme lengst mulig. Videre ønsker vi at du som leder er inspirerende og motiverende for dine ansatte, og at du har stor gjennomføringsevne. Som avdelingsleder ønsker vi at du skal være en god rollemodell og inneha gode holdninger for samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter.

Avdelingsleder har det faglige overordnede ansvaret for det helhetlige tjenestetilbudet i avdelingen, og dette innebærer blant annet at du som avdelingsleder skal sørge for at avdelingen og dine ansatte til enhver tid gir tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Vi ønsker at avdelingen i vårt samarbeid med brukere, pårørende og kollegaer skal formidle at vi ønsker at den enkelte bruker opplever gode øyeblikk, samtidig som vi ønsker at ansatte skal ha gode dager på jobb med helsefremmende oppgaver i et reflektert og målrettet fagmiljø. Hjemmebaserte tjenester står foran spennede endringer i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, der individuell tilrettelegging og hverdagsmestring vil ha stort fokus.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor sykepleie
 • Lederutdanning og erfaring som leder
 • Variert erfaring som sykepleier
 • Gode IT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • Interessante og krevende faglige utfordringer i en stor og kompleks organisasjon.
 • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Arbeidssted i en kystnær kommune med mange fritidsmuligheter
 • Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement

For stillingen gjelder det 6 måneders prøvetid. 

Tilsettingen vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen: Virksomhetsleder Stella Syvertsen, tlf 99205787 stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søknad fremmes elektronisk via kommunens hjemmesider: www.kragero.kommune.no – ledige stillinger.

 Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.

Dersom du har problemer med registreringen, kan du henvende deg til HR v/Stine Husabø, tlf.: 41 32 35 53 eller epost: stine.husabo@kragero.kommune.no

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du markere og begrunne dette i det elektroniske søknadskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 15.01.2023

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær – Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.