Skip to content

Oppvekstsjef – Flå kommune

 • by

Flå kommune søker oppvekstsjef som brenner for videreutvikling av skole, barnehage og kultur. Oppvekstsjefen har overordnet ansvar for grunnskole, barnehage og kultur. Samhandling på tvers av fagområder blir stadig viktigere, og oppvekstsjef er en del av et fellesskap for å drive samhandlingsprosesser på tvers av organisatoriske linjer.
Oppvekstsjef er en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Vi ønsker at du har ledererfaring, er tydelig og engasjert. Kvalitetsutvikling av tilbud til barn, unge og deres familier gjennom å tenke muligheter, kompetanse, teknologi og bruk av nye arbeids- og samarbeidsformer. Tett og tverrfaglig samarbeid med andre sektorer i kommunen, samt med interkommunale samarbeid som barnevern og PPT er viktig fokusområde i tråd med oppvekstreformen.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet budsjett, økonomi og personalansvar innenfor eget ansvarsområde
 • Overordnet faglig ansvar for sektoren
 • Videreutvikle sektoren og utøve god personalhåndtering
 • Delta og legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid i egen sektor, på tvers av sektorer og med eksterne samarbeidspartnere
 • Være en bidragsyter til utvikling av kommunen gjennom aktiv deltakelse i kommunedirektørens ledergruppe
 • Sørge for nødvendig rapportering internt og eksternt, samt utarbeide nødvendig planverk
 • Aktivt delta i skolefaglig samarbeid i regionen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk universitets/høyskoleutdanning
 • Gode lederegenskaper/ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner, evne til å se muligheter, og bidra til samhandling på tvers av fagområder
 • Forståelse for samspillet politikk/administrasjon
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi vil vektlegge følgende egenskaper ved ansettelse

 • Skolefaglig kompetanse
 • Engasjement for barn, unge og deres familier på tvers av organisasjonen
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Vi tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Du vil få mulighet til å påvirke kommunen gjennom kommunedirektørens ledergruppe. Lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt på søknaden.

Søknadsfrist: 15.01.2023.
Kontaktperson: kommunedirektør Odd Egil Stavn, tlf 901 39 958.

Søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no  Merk søknaden «Oppvekstsjef».

Fotograf: Bente Damengen Tollefsen

Om arbeidsgiver

Flå kommune ligger først i Hallingdal, en av landets største reiselivsregioner. Hallingdalsregionen har et tett og godt samarbeid. Her finnes et svært godt tilbud for den som ønsker flott natur og mange aktiviteter. Reiseavstand fra Oslo er ca 1,5 time. Flå kommune er en liten kommune med ca. 1100 innbyggere, en skole og en barnehage. Som en følge av reiselivet er antallet personer som oppholder seg i kommunen ofte mellom 5.000 – 10.000. Tilbud innenfor handel og aktiviteter er derfor svært godt i forhold til innbyggertallet. Flå kommune er en MOT-kommune.