Skip to content

Rektor til Flå skole

 • by

Flå kommune søker rektor til Flå skole, en 1-10 skole med i overkant av 100 elever. Skolen ligger i Flå sentrum og har dyktige og engasjerte medarbeidere. Flå kommune er en MOT-kommune og skolen er en dysleksivennlig skole.

Vi ønsker at du har ledererfaring, er tydelig og engasjert samtidig som du er lyttende og samlende. Vi ønsker en rektor som evner å bygge lag samtidig som man tenker utvikling og kvalitet. Rektor rapporterer til oppvekstsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomi- og personalansvar
 • Videreutvikle et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Utøve god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Være pådriver for godt samspill med elever, foreldre og nærmiljø
 • Være pådriver for tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst
 • Delta i samarbeidsfora på rektornivå i Hallingdalsregionen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk universitets-/høyskoleutdanning i henhold til opplæringslova
 • Gode lederegenskaper/ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner, evne til å se muligheter, og bidra til samhandling på tvers av fagområder
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi vil vektlegge følgende egenskaper ved ansettelse

 • Skolefaglig kompetanse
 • Engasjement for barn, unge og deres familier på tvers av organisasjonen
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Kunne motivere og inspirere elever, foresatte og ansatte.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Lønn etter avtale.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt på søknaden.

Søknadsfrist: 15.01.2023.

Kontaktperson: kommunedirektør Odd Egil Stavn, tlf 901 39 958.  

Søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no  Merk søknaden «Rektor ved Flå skole».

Fotograf: Bente Damengen Tollefsen

Om arbeidsgiver

Flå kommune ligger først i Hallingdal, en av landets største reiselivsregioner. Hallingdalsregionen har et tett og godt samarbeid. Her finnes et svært godt tilbud for den som ønsker flott natur og mange aktiviteter. Reiseavstand fra Oslo er ca 1,5 time. Flå kommune er en liten kommune med ca. 1100 innbyggere, en skole og en barnehage. Som en følge av reiselivet er antallet personer som oppholder seg i kommunen ofte mellom 5.000 – 10.000.
Tilbud innenfor handel og aktiviteter er derfor svært godt i forhold til innbyggertallet.