Skip to content

100% fast stilling som fagleder arkiv – Brønnøy kommune

 • by
Om stillingen

Vil du være en viktig pådriver for utviklingen innen arkivområdet i kommunen? Vi søker en fagleder for arkivet som ser muligheter og løsninger, tar initiativ og har gjennomføringskraft. Vi ønsker at du bidrar til å forbedre og forenkle våre arbeidsprosesser innen fagfeltet. Ikke minst bidra til kvalitetssikring og sørge for at virksomheten overholder de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for dokumentasjonsforvaltning i det offentlige. Du vil derfor ha en viktig funksjon som brukerstøtte og kursansvarlig for øvrige saksbehandlere og ledere som er brukere av det elektroniske arkivsystemet vårt Elements. Kommunen er medlem av det interkommunale arkivsamarbeidet Arkiv i Nordland.

Du vil også ha ansvar for at den daglige, løpende arkivdriften gjennomføres på en god faglig måte. Med deg på laget har du to arkivmedarbeidere som du samarbeider tett med. Du har fagansvar og vil fungere som veileder i deres fagutøvelse. Du vil ikke ha personalansvar, men budsjettansvar for post- og arkivavdelingen. Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver, og du vil få ansvar og muligheter til å påvirke og bidra til utvikling på området. Hos oss vil du også få et godt og sosialt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for at den daglige, løpende arkivdriften gjennomføres på en faglig god måte
 • Utarbeide, oppdatere og innføre planer, retningslinjer og rutiner på arkivområdet
 • Effektivisering og kvalitetssikring av saksbehandlings- og arkivrutiner
 • Brukerstøtte, kursing og opplæring av saksbehandlere i den elektroniske sak-/arkivløsningen
 • Systemansvar i sak-/arkivløsningen
 • Arkivleder forventes å bistå i postføring/daglig drift når det er nødvendig

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen arkivfag eller informasjonsforvaltning. Allsidig erfaring innenfor fagfeltet og som arkivleder kombinert kan kompensere for noe av kompetansekravet
 • Erfaring fra offentlige arkiv
 • God kjennskap til NOARK-standarden og aktuelt lovverk
 • Kompetanse med elektroniske sak- og arkivløsninger og innenfor IKT
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Systematisk, nøyaktig og har god ordenssans
 • Faglig engasjert og nysgjerrig
 • Er løsningsorientert og viser initiativ og handlekraft
 • Kan planlegge og lede utviklingsprosesser
 • Evne til å prioritere og arbeide effektivt
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Mulighet for å delta på kurs
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ansvar og mulighet til å påvirke og utvikle
 • Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023. 
Spørsmål om stillingen
 • Personalsjef, Ingvil Eliassen, telefon: 90194477
 • Fagleder arkiv, Helene Berg Steensen, telefon: 750 12 006

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: 25.01.023

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.