Skip to content

Avdelingsleder ved Kiiljordheimen – Andøy kommune

  • by

Andøy kommune – Pleie og omsorg

2. gangs utlysning.

Vår avdelingsleder går nye veier og vi søker nå etter en engasjert etterkommer til 100% fast avdelingslederstilling 

Kiiljordheimen er et sykehjem med 17 plasser for mennesker med demenssykdom. Det er fordelt på 3 grupper hvor det er mulighet for tilrettelagt skjerming.

Arbeidsgruppa består av flotte sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og ufaglærte.

Vi søker deg som har interesse for fagfeltet demens, som liker å samarbeide, som ser muligheter og
ønsker å være den del av et arbeidsmiljø som jobber for å være åpent og inkluderende. Du vil ha overordnet fag og personalansvar sammen med budsjettansvar for din avdeling. Veiledning og oppfølging av ansatte er en viktig del av trivselsarbeidet og utvikling. 

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Ønskelig med lederutdanning/ledererfaring
  • Selvstendig
  • Interessert i fag og utvikling
  • God relasjonskompetanse og samarbeidsevne

Ledererfaring sammen med personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.

Lurer du på om dette er noe for deg ta kontakt med konst. enhetsleder Mette Larsen, tlf. 76115100. 

Se mer om kommunen her: https://leviandoy.no/

Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE

Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknadsfrist: 20.01.2023


Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4500 innbygger i kommunen. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene. Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på 450 millioner kr. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første oppskytingsfasilitet for satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon) og etablering av ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre.