Skip to content

Ledig stilling som sykepleier – Andøy kommune, Pleie og omsorg

  • by

Kommunens somatiske sykehjem ligger på Åse litt sør på Andøya. Sykehjemmet har plass til 24 pasienter, fordelt på 3 enheter. Vi flyttet inn i nytt bygg våren 2022.

De fleste pasientene har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk, behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Vi har langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, avlastning og Kommunal akutt plass (KAD).

Det er tett samarbeid mellom assistenter, fagarbeidere og sykepleiere. Vi veileder studenter og helsefagarbeiderlærlinger. Tilsynslegen har visittid 2 dager pr uke. Det er egne lokaler til fysioterapeut, frisør, fotpleie og tannpleie. Dagaktivitetstilbud til mennesker med demens befinner seg i bygget. Middagen lages fra storkjøkkenet på sykehjemmet.

Krav til søker:

– Autorisasjon som sykepleier
– Personlig egnethet vektlegges
– Beherske norsk godt, skriftlig og muntlig

Vi ønsker oss en kollega med godt humør og evnen til å samarbeide. Du må klare å jobbe selvstendig og fokusere på muligheter. Du må ha viljen og evnen til å delta i utarbeidelse av et faglig godt pasientforløp. Du må ønske å jobbe personsentrert med pasientene i sentrum og fokus på faglighet og muligheter.

Vi kan tilby engasjerte og fleksible kollegaer med mye faglig og opparbeidet kompetanse. Varierte arbeidsoppgaver, med travle og spennende dager med mulighet for påvirkning av egen arbeidshverdag. Velferdsteknologi i daglig drift. Vi har fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom daglig drift, faste personalmøter og fagmøter.

Vi tilbyr:

– Lønn etter tariff
– God pensjonsordning i KLP. 
– 50 000 i flyttekostnad, 20 000 utbetales ved tiltredelse i stilling og 30 000 etter endt prøvetid.

Er du den vi søker etter, ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Se mer om kommunen her: https://leviandoy.no/

Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE

Arbeidssted: Andøy sykehjem, Åse

Kontaktpersoner:
Ann Christin Hansen tlf: +47 99286872 mob: +47 41248639
Trude Lyngseth tlf: +47 76115759 mob: +47 41604844

Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 31.01.2023

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4500 innbygger i kommunen. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene. Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på 450 millioner kr. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første oppskytingsfasilitet for satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon) og etablering av ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre.