Skip to content

Næringssjef til Trysil kommune (2. gangs utlysning)

 • by

Er du vår nye næringssjef? Vi søker en engasjert, samlende og utadvendt leder som skal legge til rette for næringsutvikling i Trysil. Stillingen har personal- og budsjettansvar. Næringsavdelingen består av to fulle stillinger. I tillegg skal det rekrutteres en samfunns- og næringsutvikler underlagt kommunalsjefen som også blir en viktig ressurs i avdelingen. Som næringssjef blir du en del av den nyopprettede sektor for samfunnsutvikling og rapporterer til kommunalsjef. 

Avdelingens hovedoppgaver er veiledning og rådgivning til nyetablerere og næringsdrivende, utredninger og analyser, saksbehandling av søknader til nærings- og kraftfond. I tillegg kommer prosjektarbeid (initiering, deltakelse og oppfølging) og planarbeid. Næringsavdelingen har også saksbehandleransvar for serveringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven samt drifter Campus Trysil og  følger opp læreplassgarantien til Trysil kommune.

Arbeidsoppgaver
 • Gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål.
 • Utarbeide og følge opp vedtatte strategier, planer og vedtak.
 • Være saksbehandler i næringslivssaker, herunder forvaltning av kommunens kraft- og næringsfond.
 • Tilrettelegge for vekst og utvikling i eksisterende næringsliv og for etablerere.
 • Samarbeide og ha tett dialog med lokalt, regionalt næringsliv og våre nabokommuner i Sverige.
 • Samarbeide med regionale myndigheter, Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon m fl.
 • Initiere og delta i utvikling av prosjekter.
 • Delta i planprosesser.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på masternivå, helst med økonomi og eller innovasjon i fagkretsen.
 • Utdanningskravet kan fravikes ved dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ledererfaring og kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Relevant erfaring fra arbeid med næringsutvikling er ønskelig
 • Bred samfunnsforståelse og kjennskap til forholdet mellom administrasjon og politikk er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk
 • God digital kompetanse og evne til å sette seg inn i ulike programvarer er ønskelig 
 • Førerkort i klasse B
Personlige egenskaper
 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å engasjere og involvere og er en samlende og utviklingsorientert leder
 • Håndterer en hektisk og variert arbeidshverdag.
 • Er utadvendt og trives med en variert hverdag i samspill med andre.
Vi tilbyr
 • En spennende stilling der du vil ha muligheten til å gjøre en forskjell.
 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Kontaktinformasjon

Bente Hagen, Kommunalsjef, 92212894

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trysil kommune

Referansenr.:4589442870
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.01.2023

Søk stillingen her!

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner. 

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen utgangen av 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en private barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur, og forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og informasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 860 ansatte utgjør til sammen 680 årsverk. 

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.