Skip to content

Rektor til Flakstad barne- og ungdomsskole

 • by
Om stillingen

Flakstad kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Flakstad barne- og ungdomsskole.

Flakstad barne- og ungdomsskole drifter i dag i midlertidige lokaler på Napp, men flytter inn i helt nytt bygg på Ramberg i januar 2023.

Vi søker en engasjert leder som er tydelig og samlende i sitt lederskap og som har god kjennskap til og forståelse for kommunal forvaltning. Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling.

Rektor er skolens pedagogiske leder og har budsjett og personalansvar.

Tiltredelse: 01.08.2023

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder.
 • Sørge for at skolen driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer, utarbeide planer og iverksette beslutninger.
 • Sikre god styring av enheten gjennom effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i samsvar med budsjett og økonomireglement.
 • Gjøre medarbeiderne godegjennom tydelig og inkluderende lederskap.
 • Rektor deltar i nettverk med andre skoleeiere.

Vi søker deg som:

 • Har solid kunnskap og gjennomføringsevne til å sikre at regelverk og opplæringsloven blir etterfulgt på alle nivå.
 • Har fokus på å skape et godt læringsmiljø og grunnleggende respekt for elever og skole-heim samarbeid.
 • Er en tydelig og uredd personalleder som har mot og vilje til å bidra positivt til skolens arbeidsmiljø.
 • Har gjennomføringskraft og styringsevne opp mot vedtatte mål og rammer
 • Er tydelig og samlende i sitt lederskap.
 • Du må være fremtidsrettet og være i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling.
Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen (høgskole/universitetsutdanning)
 • Tilleggsutdanning innenfor ledelse og administrasjon, som rektorutdanning eller lignende
 • Økonomiforståelse og kjennskap til lov- og avtaleverk.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet med lederegenskaper vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 •  Engasjerte og dyktige medarbeidere
For stillingen gjelder

Flakstad kommunes verdier er kvalitet, omsorg, respekt og lojalitet. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, kreves fremlagt før tiltredelse.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen, kontakt Siv-Anita Kuntze tlf: 906 37 033 eller på mail: siv-anita.kuntze@flakstad.kommune.no

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 19.03.2023

Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.200 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter.

Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!